Nieuws

Interactieve Dashboards banenafspraak en beschut werk

07 november 2022

Een aantal jaren geleden hebben het bedrijfsleven en de overheid afgesproken om in 2026 100.000 extra banen te creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Intussen zijn er al 77.673 extra banen gerealiseerd. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog steeds veel mensen met een beperking die nog geen passende baan hebben gevonden. Om gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben inzicht te geven in de voortgang van de banenafspraak en het aantal beschutte werkplekken heeft het UWW twee dashboards ontwikkeld.

Jongeman is in werkplaats aan het werk

Dashbord Banenafspraak

In het interactieve Dashboard banenafspraak geeft het UWV ieder kwartaal de voortgang van de banenafspraak weer. In het dashboard staan cijfers over de omvang van de doelgroep banenafspraak, het aantal werkzame personen uit de doelgroep en het aantal banen, ook verdeeld naar arbeidsmarktregio. De gebruiker kan hierbij eigen selecties maken en eenvoudig een vergelijking maken met bijvoorbeeld een andere arbeidsmarktregio of met landelijke data. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd.

De kwartaalcijfers bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting. Algemene informatie over de banenafspraak staat in het dashboard bij FAQ.

Dashboard Beschut werk

Beschut werk biedt een mogelijkheid om mensen met een (arbeids)beperking aan het werk te gaan. Het gaat hierbij om mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. In het dashboard beschut werk toont het aantal aanvragen, positieve adviezen en mensen met een positief advies die aan het werk zijn.
 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: