Nieuws

Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met beperkingen gerealiseerd

07 juli 2015

Werkgevers hebben intussen al ruim 9.000 extra banen voor mensen met beperkingen gerealiseerd. Dit is meer dan de 6.000 banen die werkgevers eind 2015 moeten zijn gerealiseerd. Werkgevers in de marktsector lopen daarmee ruim voor op schema. Uiteindelijk moeten er in 2026 100.000 extra banen zijn creëert. Dit is afgesproken in de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Bij de overheid zijn er tot eind vorige jaar 1.500 extra banen gecreëerd.

Dit is de helft van de 3.000 banen die de overheid eind 2015 moet hebben gerealiseerd. Dit blijkt uit de eerste tussenmeting van de afspraak om in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met beperkingen. Vanuit de Participatiewet, die op 1 januari in werking is getreden, zijn ondersteunende maatregelen beschikbaar als loonkostensubsidie, jobcoaches en aanpassingen op de werkvloer als dat nodig is. Ook is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling dat vanaf januari 2016 voorziet in het beschikbaar stellen van no-risk polissen en mobiliteitsbonussen voor de hele doelgroep van de banenafspraak

Wat in de eerste meting verder opvalt, is dat ongeveer tweederde van alle extra banen via zogenoemde ‘inleenverbanden’ tot stand zijn gekomen. Het gaat dan vooral om mensen die vanuit een sociaal werkbedrijf worden gedetacheerd voor werkzaamheden bij een regulier bedrijf. Deze extra detacheringen zijn voor een groot deel ingevuld door mensen die op de wachtlijst stonden voor een plek bij een sw-bedrijf. Op basis van de tussenmeting lijkt het erop dat gemeenten en sociale partners mensen met een plek op de wachtlijst en Wajongers inderdaad, zoals afgesproken, met voorrang op de extra banen hebben geplaatst.

“We zijn er zeker nog niet, maar dit is een zeer bemoedigend begin”, stelt staatssecretaris Klijnsma in een reactie op de cijfers. De komende jaren zal het aantal extra banen ten opzichte van de eerste ‘aanloopjaren’ verder toenemen. “Ik reken op een goed vervolg. Dat is ook nodig want het is de hoogste tijd dat ook mensen met een beperking een eerlijke kans krijgen om volop mee te doen op de arbeidsmarkt.”

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: