Nieuws

Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking

14 juli 2016

Sneller dan verwacht is de doelstelling om extra banen te creëren voor mensen met beperkingen gehaald. De ambitie zoals vastgelegd in het sociaal akkoord, dat er eind 2015 tenminste 9.000 banen bij moesten komen, is gerealiseerd. Uit de rapportage van het UWV blijkt dat er sinds januari 2013 21.000 banen bij zijn gekomen. De werkgevers in de marktsector liggen voor op schema met 15.604 banen. Voor staatssecretaris Klijnsma is er nu geen aanleiding om de quotumregeling  te activeren.

De gehandicaptenzorg heeft hieraan een belangrijke bijdrage aan geleverd. Uit het Monitor Sociaal Domein blijkt dat leden van de VGN samen zo'n ruim 3.000 mensen met een beperking in dienst hebben.

Meer uren

Wat opvalt is  dat de banengroei ook wordt veroorzaakt doordat Wajongers meer uren per week zijn gaan werken. “De cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is de uitdaging voor de komende jaren groot. Het aantal banen moet ten opzichte van de nulmeting jaarlijks  blijven toenemen tot 125.000 in 2025", schrijft Klijnsma in een toelichting op de eerste meting. “Het moet veel gewoner worden dat iedereen in ons land met of zonder arbeidsbeperking, de kans krijgt om mee te doen op de inclusieve arbeidsmarkt.”

Meer banen nodig

Maar hiermee zijn we er nog niet. Juist jongvolwassenen dit net het speciaal onderwijs hebben verlaten hebben extra ondersteuning nodig om hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. En hier zijn nog veel extra banen voor nodig. De VGN blijft zich hiervoor inzetten.

In de bijlage vindt u de Kamerbrief van de staatssecretaris en een graphic.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: