Nieuws

Vaccinatiebewijs via het HKVI-portaal - Voor wie en hoe?

Leestijd: 3 minuten
01 juli 2021

Mensen kunnen met een coronabewijs reizen of naar evenementen toe. Dit coronabewijs kan een negatieve testuitslag zijn of een vaccinatiebewijs. Een coronabewijs aanvragen gaat grotendeels via de CoronaCheck-app en –website. In een aantal gevallen moet iemand terug naar de zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet voor een papieren bewijs. Deze zorgverleners kunnen daarvoor gebruik maken van het HKVI-portaal.

Het ministerie van VWS heeft een 'handleiding HKVI' gemaakt, waarin wordt uitgelegd hoe deze ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen gezet kunnen worden als een cliënt (of medewerker) die gevaccineerd is door de medische dienst van uw organisatie bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. In dit bericht leest u een korte toelichting op deze route.

vrouw krijgt vaccinatie in arm

Het uitgeven van coronabewijzen zal voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking kunnen gebeuren met de CoronaCheck-app en website. Voor burgers die hebben aangegeven hun gegevens met het RIVM  te willen delen en waar de gegevens ook goed zijn aangekomen, zal dit ook het geval zijn.

Geen DigiD of geen toegang tot digitale middelen?

Wanneer iemand geen DigID heeft, of op een andere manier geen toegang heeft tot de benodigde digitale middelen, kan deze persoon bellen met de centrale helpdesk van Buitenlandse Zaken (+31 247 247 247). Waar, na een doorverwijzing, een bewijs kan worden geprint en worden opgestuurd naar het huisadres van de persoon zoals geregistreerd in het Basisregistratie Personen (BRP).

Uitzonderingsroute

In een aantal gevallen zullen hierboven genoemde routes niet mogelijk zijn:

  • De persoon heeft geen toestemming gegeven zijn/haar/hun gegevens te delen met het RIVM
  • De gegevens van de persoon staan om een andere reden niet of niet correct in CIMS
  • De persoon heeft geen BSN
  • De persoon heeft eerder COVID-19 doorgemaakt en is daarna 1x gevaccineerd. Deze persoon is daarom volgens het één-prik beleid na doorgemaakte COVID-19 volledig gevaccineerd. Aangezien deze prik niet als volledige vaccinatie is geregistreerd in CIMS (het RIVM mag geen data verkrijgen over doorgemaakte infecties), haalt de CoronaCheck app/website deze vaccinatie niet op als volledige vaccinatie (tenzij de positieve test bij de GGD staat geregistreerd), waardoor er geen vaccinatiebewijs kan worden afgegeven waarop staat dat deze persoon volledig is gevaccineerd.

Wanneer de hoofdroute niet beschikbaar is, is het uitgangspunt dat de burger terug gaat naar de uitvoerder die de vaccinatie heeft gezet. Dit kunnen ook organisaties in de gehandicaptenzorg zijn met een eigen medische dienst.

HKVI-portaal (Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren)

In bovenstaande gevallen kan door de zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet een (papieren) bewijs worden uitgegeven via het, door het Ministerie van VWS ontwikkelde, portaal HKVI. Op 1 juli lanceert de overheid dit webportaal HKVI, waarmee vaccinatie-uitvoerders een bewijs van volledige vaccinatie kunnen aanmaken. 

Wanneer een cliënt (of medewerker) zich bij u meldt, omdat deze geen vaccinatiebewijs krijgt via Mijn RIVM, adviseren wij u om vooraf te checken of het inderdaad  een cliënt (of medewerker) betreft die door de medische dienst van uw organisatie is gevaccineerd. En of de cliënt (of medewerker) zelf al heeft geprobeerd een vaccinatiebewijs aan te maken via CoronaCheck.nl.

Meer informatie

Het ministerie van VWS heeft een aantal producten ontwikkeld rond de HKVI, waaronder een technische handleiding KHVI, een formulier om een HKVI account aan te vragen en een e-learning module. Deze producten vindt u onder deze link.

Algemene informatie over het coronabewijs is te vinden op de website van de rijksoverheid via op de pagina Vragen over uw coronabewijs.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga