Nieuws

Van Rijn treft maatregelen tegen pgb-fraude

04 december 2012

Staatssecretaris Martin van Rijn bindt de strijd aan met fraude met het persoonsgebonden budget. Hij wil de pgb-regeling minder fraudegevoelig maken en het huidige bestand opschonen. Bovendien wil hij tweeëntwintig extra inspecteurs aanstellen die zich fulltime richten op pgb-fraude.

"Fraude met gemeenschapsgeld ten koste van mensen die zichzelf niet altijd goed kunnen verweren, is niet te verkroppen", aldus Van Rijn.

Maatregelen
In een zondag naar de Tweede Kamer gestuurd plan kondigt Van Rijn maatregelen aan. Dit betekent dat het pgb niet meer contant wordt uitbetaald, er bij indicatie vaker een gesprek onder vier ogen zal plaatsvinden en dat het zorgkantoor geregeld op de deur klopt bij risicogroepen. Van Rijn: ‘We moeten te allen tijde voorkomen dat mensen misbruik maken van een systeem dat bedoeld is om mensen met een beperking te helpen’.

In het Begrotingsakkoord 2013 is voor zowel 2013 als 2014 15 miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van pgb-fraude. Bij het opstellen van het plan is ondermeer gesproken met zorgkantoren, opsporingsinstanties en PerSaldo, belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Tientallen miljoenen aan pgb-fraude
Het Openbaar Ministerie heeft het vermoeden dat er voor tientallen miljoenen euro’s fraude wordt gepleegd met pgb-geld. Dit is vaak strak georganiseerd volgens het OM. Omdat de fraudeurs zich niet beperken tot het pgb, gaan de ministeries onderling nauwer gaan samenwerken, maar ook met opsporingsinstanties zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die zich onder meer bezighoudt met het opsporen van pgb-fraude.