Nieuws

NZa onderzoekt aanpak PGB-fraude

15 april 2015

In 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een tussenrapportage uitgebracht over de eerste fase van het onderzoek naar de aanpak van fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB’s) door de zorgkantoren.In 2014 heeft de NZa het onderzoek voortgezet. In deze tweede fase zijn de effecten van intensiveringsmaatregelen in kaart gebracht en daar waar mogelijk gekwantificeerd. Het rapport van de NZa in de bijlage bevat de resultaten van deze tweede onderzoeksfase. 

Er zijn intensiveringsmaatregelen genomen, zoals de bewuste-keuzegesprekken, huisbezoeken en het systeem van trekkingsrechten. Deze maatregelen verminderen de risico’s op PGB-fraude en dragen daarmee bij aan een fraudebestendiger PGB-regeling. Mede dankzij deze maatregelen hebben (blijkens het onderzoek van de NZa) zorgkantoren meer onregelmatigheden en onrechtmatigheden bij het gebruik van de PGB-regeling geconstateerd en meer fraude opgespoord. Dat betekent niet dat de zorgkantoren hiermee per definitie alle fraude in beeld hebben. Daarnaast blijkt dat het PGB een breed draagvlak geniet en daarmee een belangrijk instrument is om in de zorgvraag en zorgbehoefte te voorzien. In 80% van de gevallen wordt de zorg via het PGB geleverd omdat er geen andere mogelijkheden zijn om de benodigde zorg te leveren.

In de bijlage treft u het hele rapport aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: