Veel media-aandacht voor Vergeten slachtoffers

Op zaterdag 4 mei stond heel Nederland stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de media was er volop aandacht voor de Vergeten slachtoffers. Vele psychiatrische patiënten en mensen met een beperking zijn in de oorlog overleden onder erbarmelijke omstandigheden.

Mensen met een beperking telden niet mee tijdens de oorlog. In de RTL Nieuws uitzending van donderdag 2 mei vertelde Conny Kooijman dat zij dit ook altijd zo heeft ervaren. Conny vindt het oneerlijk dat er geen aandacht is voor vergeten slachtoffers. ‘Ik hoop dat ook de vergeten slachtoffers worden herdacht tijdens de herdenking. Dit gebeurt veel te weinig’. Voorzitter van de Stichting Vergeten Slachtoffers, Armand Höppener, vindt dat het tijd wordt voor eerherstel.

Monumenten

Het programma EenVandaag sprak op de dag van de Nationale Dodenherdenking met familieleden van de slachtoffers uit psychiatrisch centrum Het Groot Graffel in Warnsveld. Wat er gebeurde met mensen met een beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog is voor vele onduidelijk. Veel nabestaanden weten niets over de doodsoorzaak van hun familielid of de omstandigheden van overlijden. ‘Mijn opa werd verzwegen. Ik weet niets over hem’, vertelt Hils Robbé.

Op een aantal plaatsen in Nederland zijn monumenten en gedenkplaatsen voor vergeten slachtoffers.

Landelijk onderzoek

Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) is inmiddels gestart met een landelijk onderzoek dat langdurig collectief zwijgen moet doorbreken en hardnekkige raadsels moet oplossen. Was er een actief programma om cliënten in Nederland om te brengen? Hoe maakten behandelaars destijds hun keuzes? Waarom duurde het 70 jaar voordat het besef doordrong dat zich tijdens de Duitse bezetting een buitensporige sterfte voordeed onder cliënten? En ook wat leren we en wat betekent dit voor de omgang met kwetsbare mensen in crisissituaties?

“Deze erkenning en bescherming van kwetsbare mensen is een lakmoesproef voor een duurzame samenleving.”, zei bestuurder Gertrude van den Brink bij de start van het onderzoek. Het NIOD zal de resultaten van haar onderzoek begin 2022 opleveren. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit lachend