Nieuws

Veldhuijzen van Zanten stimuleert innovatie in de langdurige zorg

28 september 2012

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de inkoop van zorg bij innovatieve aanbieders te stimuleren. Dit maakt ze bekend in een brief die op 25 september naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het gaat om innovatie in de werkwijze van de zorgaanbieders. De wens van de cliënten staat daarbij altijd centraal. Het gaat om bijvoorbeeld de wens om vaste hulpverleners of flexibele inzet van de thuiszorg op tijdstippen die de cliënt wenst.

De staatssecretaris verwacht dat in 2013 een grote groep nieuwe cliënten een beroep gaat doen op zorg in natura in plaats van een pgb. Hiervoor wordt 90 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zorgkantoren kunnen met deze middelen ook nieuwe aanbieders contracteren. Deze nieuwe aanbieders spelen vaak op een innovatieve manier in op de vraag van deze nieuwe groep cliënten. ’Ik wil dat de ruimte voor creatieve en kleine zorgaanbieders maximaal is, want de vraag van de cliënt moet leidend zijn’, aldus Van Zanten. Het betreft vooral cliënten die met hun zorgvraag niet bij de traditionele aanbieders terecht kunnen.

De staatssecretaris stimuleert ook technologische innovatie in de langdurige zorg. ‘Het is goed als bij inkoop ook gekeken wordt naar gebruik van technologie ter ondersteuning van cliënten en medewerkers’, aldus de staatsecretaris. Op 24 september 2012 opende Van Zanten de Europese conferentie van de Ambient Assisted Living programme (AAL) over de innovatie in de langdurige zorg. De staatsecretaris benadrukte in haar speech het belang van de stem van de cliënt bij innovatie. Het Europese AAL Joint Programme is opgezet om innovatieve (ICT)-oplossingen te ontwikkelen. Tijdens de conferentie werken verschillende innovatieprojecten gepresenteerd door het AAL Joint programma mogelijk zijn gemaakt.