Nieuws

Verdeelmodel middelen beschermd wonen, begeleiding Wmo en maatschappelijke opvang

30 mei 2017

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in afstemming met het ministerie van VWS aan Cebeon de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een geïntegreerd en objectief verdeelmodel voor de middelen Beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en begeleiding Wmo 2015.
Cebeon voert dit onderzoek uit in samenwerking met XpertiseZorg en bureau HHM.

wonen

Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

Onderdeel A. Inventariseren van gemeentelijke taken en fictieve budgetten WMO per gemeente
Onderdeel B. Het opstellen van een eerste concept van een geïntegreerd objectief model. 
Onderdeel C. Het in beeld brengen van de kosteneffecten van de toekomstige taakopgave.
Onderdeel D. Het afstemmen van het conceptmodel op de toekomstige opgave per gemeente.

Leden van de branches Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland, Actiz en VGN kunnen (indirect) met dit onderzoek te maken krijgen. In eerste instantie richten de onderzoekers zich op de (centrum) gemeenten. Via de (centrum) gemeenten kunnen leden van de genoemde branches en dus ook zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg door hun gemeente benaderd worden in verband met dit onderzoek.

Het onderzoek bevindt zich nu in de voorbereidende fase. In juni vindt de uitvraag plaats. Mogelijk wordt u in die periode benaderd met enkele vragen van uw gemeente(n).

Redactie VGN