Nieuws

Verdeelmodel voor beschermingsmiddelen in zorg

14 april 2020

Het ministerie van VWS heeft dit weekend een nieuw verdeelmodel vastgesteld dat per direct is ingaan. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen of op andere plekken waar Corona-patiënten intensief worden behandeld.

Mondkapje-corona

Vanuit het Landelijk Coördinatiecentrum Hulpmiddelen wordt hard gewerkt om het tekort aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes op te lossen. Zo zijn er grote aantallen beschermingsmiddelen besteld en binnenkort worden er ook in Nederland mondkapjes gemaakt. Tot die tijd is het zaak om de schaarse beschermingsmiddelen zo eerlijk mogelijk te verdelen.  

Risico als uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de prioritering in het nieuwe verdeelmodel is “welke handelingen verricht een zorgverlener en welke persoonlijke beschermingsmiddelen horen daarbij”. Voor het besmettingsrisico voor personeel en cliënten maakt het immers uit hoe risicovol de behandeling is en hoeveel contact er is. Hiervoor is een factsheet “Wanneer is welk mondmasker nodig” opgesteld. Daarbij is het belangrijk dat u uitgaat van de handeling, dus verzorging en verpleging. De cliënt vertoont immers corona gerelateerde klachten.  Oftewel deze handelingen vallen niet onder de normale begeleiding, dus moeten ook anders worden benoemd. Afgesproken is dat waar dezelfde risico’s zijn ook dezelfde bescherming nodig is en beschikbaar moet zijn. Via deze systematiek komt de gehandicaptenzorg beter in beeld. Deze inzichten worden gecombineerd met gegevens van het aantal besmette personen op wie die handeling betrekking heeft en de behoefte aan materialen zoals die in regionaal verband worden verzameld. Het is daarom belangrijk om aan deze inventarisaties vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) deel te nemen.

Ingangsdatum

Het nieuwe verdeelmodel is direct ingegaan voor de mondmaskers. Binnenkort worden ook de andere persoonlijke beschermingsmiddelen hieraan toegevoegd. Het verdeelmodel zal de komende weken worden doorontwikkeld op basis van de ervaring op de werkvloer en de adviezen van het RIVM, de GGD en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Het verdeelmodel zal de komende weken worden doorontwikkeld op basis van de ervaring op de werkvloer en de adviezen van het RIVM, de GGD en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De partijen uit de zorg hebben ook afgesproken dat de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van beschermingsmiddelen nogmaals onder de aandacht worden gebracht van het zorgpersoneel (zie factsheets in de bijlage).