Nieuws

VGN vraagt Tweede Kamer om goede communicatie bij wijziging richtlijn mondkapjes

21 september 2020

Op dinsdag 22 september staat het plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de agenda van de Tweede Kamer. Via bijgaande brief vraagt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de Tweede Kamerleden om goede communicatie en transparantie rondom richtlijnen over medische mondmaskers en om voldoende beschikbaarheid van beschermingsmiddelen.

persoon heeft een mondkapje op

In de media is vorige week opschudding ontstaan over één van de adviezen in de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes buiten het ziekenhuis (o.a. gehandicaptenzorg). Het ging om het advies dat zorgmedewerkers bij 'kort contact' met een (verdachte) coronapatiënt geen mondkapje hoefden te dragen. 17 augustus is deze passage uit de richtlijn verwijderd. Het RIVM bestrijdt dat de schaarste aan mondkapjes leidend was bij het advies. Feit is dat het veld niet is geïnformeerd over de wijziging in de richtlijn. VGN dringt aan op een goede communicatie over wijzigingen in de richtlijnen. De impact van de wijziging kan immers zijn dat het verbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) sterk stijgt.

Zorgvuldige communicatie noodzakelijk

De VGN vindt het zorgelijk dat wij niet zijn geïnformeerd over deze belangrijke wijziging. Inzichten kunnen altijd veranderen, maar het is essentieel dat er een sluitende procedure is voor de wijze waarop nieuwe risico-inzichten snel landen op de werkvloer. Zeker omdat deze wijziging leidt tot een hoger verbruik van PBM, waarop de bevoorrading moet worden aangepast.

Inzetten op voldoende beschermingsmiddelen

De VGN wil dat, mede gezien de toename van de besmettingen in het publieke domein, medewerkers veilig hun werk kunnen blijven doen en dat maximaal wordt ingezet op het voldoende beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen tijdens de periode die voor ons ligt.

Voor meer informatie zie de brief in de bijlage. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen