Nieuws

Verdeling participatiebudget 2015 geactualiseerd

26 september 2014

Het ministerie van SZW heeft de nieuwe verdeling van het Participatiebudget over de gemeenten gepubliceerd. Dit is een actualisering van de verdeling die in juni 2014 is bekend gemaakt. Ook dit keer gaat het om indicatieve bedragen die later nog bijgesteld kunnen worden.

Zowel voor het onderdeel re-integratie als het onderdeel Wsw zijn, ten opzichte van de bekendmaking in juni 2014, diverse gegevens geactualiseerd. Naast het actualiseren van de gegevens is ook het macrobedrag van het Participatiebudget 2015 bijgesteld. Zo is onder andere de loon/prijsbijstelling aan het Participatiebudget 2015 toegevoegd.

Het participatiebudget vanaf 2015 wordt als een integratie-uitkering van het gemeentefonds aan de gemeenten toegekend. Dit betekent dat er geen bestedingsvoorwaarden aan zijn verbonden en dat de middelen na drie jaar aan de algemene uitkering van het gemeentefonds zullen worden toegevoegd, tenzij dit om verdeelsysteemtechnische redenen niet mogelijk is.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: