Nieuws

Verdere uniformering gebruik iJw en iWmo-berichtstandaarden

11 maart 2019

Eind januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking met algemene stemmen aanvaard.
Hiermee wordt het mogelijk dat gemeenten via een Algemene Maatregel van Bestuur worden verplicht tot het behouden van samenwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet. Daarnaast beoogt het voorstel de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te beperken door voortaan bij ministeriële regeling regels te stellen over de financieringswijzen en administratieve processen behorende bij de bekostiging en over gegevensuitwisseling en verantwoording.
Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het beheer van de standaarden voor het elektronisch gegevensverkeer tussen gemeenten en aanbieders met betrekking tot de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

groene banken eerste kamer

De laatste versie van de wettekst en alle andere relevante Kamerstukken zoals brieven, amendementen, moties en de memorie van toelichting vindt u achter deze link. De tekst van de aangenomen regeling vindt u als bijlage bij dit bericht.

Ministeriële Regeling

Momenteel is de  Ministeriële Regeling in voorbereiding waarin het gebruik van de Jw en iWmo standaarden wordt verplicht per 1-1-2019. Als dit leidt tot aanpassing van het contract dan gaat de verplichting in op het moment dat nieuwe contracten worden afgesloten. De Ministeriële Regeling wordt voorafgaand aan publicatie een maand voorgehangen bij het parlement. 

Oproep aan zorgaanbieders: wat lost deze regeling op?

De minister wil graag weten of er ‘slechte voorbeelden’ beschikbaar zijn. Met andere woorden: waar en voor welke aanbieders gaat de regeling effect hebben? Graag nodig ik VGN leden die nu last hebben van gemeenten die de standaarden niet gebruiken en waarvoor de regeling een effect gaat hebben uit om dat bij de VGN te melden, om daarmee de Minister een beeld te geven van het effect van deze regeling.  Uw mail kunt u richten aan hhuizinga@vgn.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga