Nieuws

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

24 januari 2018

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders.

Afbeelding van Hugo de Jonge.

Dit zijn de voorstellen van minister De Jonge.

  • De delegatiegrondslag wordt behouden. Op grond daarvan kunnen gemeenten worden verplicht om samen te werken bij de uitvoering van de Jeugdwet (met een algemene maatregel van bestuur). Deze grondslag zou zonder het wetsvoorstel per 1 januari 2018 vervallen.
  • Er komt een ministeriële regeling voor de bekostiging, het uitwisselen van gegevens en de verantwoording. Daardoor krijgen aanbieders van zorg in de toekomst te maken met meer uniforme regels. Het doel daarvan is de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te beperken.

Meer informatie
Wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015 (Website Rijksoverheid)
Advies Raad van State over het wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015 (Website Raad van State)
Wetsvoorstel zorgt voor minder papier en meer zorg  (nieuwsbericht ministerie van VWS, website Rijksoverheid)

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga