Nieuws

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

24 januari 2019

De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2019 ingestemd met een wetsvoorstel van minister de Jonge dat als doel heeft de administratieve lasten in het Sociaal Domein te verminderen. 

groene banken eerste kamer

Eerder stemde de Tweede Kamer al in met dit wetsvoorstel. 

Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen. 

Meer informatie?

Klik hier om naar het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl te gaan. 

Klik hier om naar het wetsvoorstel en de memorie van toelichting te gaan. 

Klik hier om naar het artikel op de website van Jeugdzorg Nederland te gaan. 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt