Nieuws

Van Rijn komt met wetsvoorstel om standaarden I-Sociaal Domein in wetgeving op te kunnen nemen

01 februari 2017

Op 1 februari debatteerde de Kamer met staatssecretaris van Rijn over de Wmo, wijkverpleging en palliatieve zorg. Alhoewel er veel goed gaat in de Wmo, zijn er ook nog steeds knelpunten. Zo ontbreekt het nog te vaak aan passend maatwerk in de Wmo. Ook is het inkoopproces erg arbeidsintensief en is de administratieve belasting hoog. Om de administratieve lasten te verminderen zegde Van Rijn toe te komen met een voorstel om de standaarden I-Sociaal Domein te kunnen codificeren oftewel op te nemen in een wettekst.  De VGN is blij met deze toezegging en benieuwd naar de inhoud van het voorstel. 

Samen met zes andere branches heeft de VGN voorafgaand aan het debat een brief gestuurd met het verzoek aan staatssecretaris van Rijn om snel met regelgeving te komen zodat de administratieve belasting in het Wmo domein kan verminderen. In een specifieke brief heeft de VGN daarnaast ook aandacht gevraagd  voor passend maatwerk. (Zie bijlagen bij dit artikel.)

Standaarden I-Sociaal Domein 
In het debat antwoordde staatssecretaris van Rijn op vragen van Vera Bergkamp (D66) dat hij ziet dat het gebruik van de standaarden I-Sociaal Domein langzaam toeneemt. Maar dat hij ook ziet dat dit proces nog te langzaam gaat. Daarom beloofde hij in nog in zijn termijn met een voorstel te komen om de standaarden op te kunnen nemen in wetgeving.  

Maatwerk over domeinen heen
Marith Volp (PvdA) vroeg in het debat aandacht voor maatwerk voor jongvolwassenen (18+) met een licht verstandelijke beperking en refereerde daarbij ook aan de brief van de VGN. In de ogen van Van Rijn hebben alle gemeenten de instrumenten in handen om dit nu goed te organiseren. Hij verwees in zijn reactie ook naar zijn Kamerbrief van 25 januari jl. over dit onderwerp. Ook zei hij in de tweede termijn van het debat dat het nu 'alle hens aan dek is en dat meters moeten worden gemaakt' om de overgang van jeugd naar volwassenheid beter te laten verlopen. 

Doventolkregeling
Bij de Kamer zijn er zorgen dat vanaf 1-1-2018 er geen centrale landelijke regeling meer zal zijn die de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de doventolk in iedere gemeente borgt. De staatssecretaris is voor een centrale regeling of ‘verplicht meebetalen’ van gemeenten, maar of er ook een uitvoerder/een loket komt voor de doventolk moet nog worden uitgezocht. Van Rijn zegde in het debat toe in februari te komen met een reactie op de Kamervragen rond dit onderwerp.


Een volledig verslag van dit algemeen overleg is binnenkort te vinden via www.tweedekamer.nl.

Klik hier voor een overzicht van de ingediende en aangenomen moties.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt