Nieuws

Vergoeding voor muzikanten: Sena verhoogt tarieven

20 augustus 2021

Vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie gaan organisaties meer betalen voor het ten gehore brengen van muziek.

Youtube

Vergoeding

Een artiest die muziek heeft gemaakt, heeft recht op een vergoeding als deze muziek in het openbaar wordt afgespeeld. Sena zorgt voor de afdracht aan uitvoerende artiesten/producers. Onze leden ontvangen hiertoe vanuit Sena een rekening. 

Door een bepaling in de Nederlandse wet werd niet geïnd voor onder andere Amerikaanse muziek vanuit de (internationale) veronderstelling dat de vergoeding voor gebruik van muziek alleen verplicht was binnen de EU. Het Europese Hof van Justitie (het RAAP-PPI arrest) heeft in september vorig jaar anders geoordeeld. In vervolg hierop heeft de Nederlandse wetgever direct met ingang van 1 januari jl. de wet aangepast.
De consequentie hiervan is dat deze rechthebbenden aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Voor Sena betekent dit vanaf 2021 een stijging van de afdracht aan deze rechthebbenden van 60% en daarom heeft Sena besloten de tarieven te verhogen.  

Tarieven 2021 en 2022

Vanuit VNO/NCW en MKB-Nederland is onderhandeld met Sena en zijn partijen tot een convenant gekomen. Hierin worden de tarieven over 2021 verhoogd met 12,5% en nog eens 12,5% cumulatief over 2022 (effectief 26,6 % op de 2022 tarieven). Het convenant heeft betrekking op alle branches, waaronder dus ook de gehandicaptenzorg.
De tariefsverhoging zal worden gefactureerd in de vorm van een toeslag en een aparte factuur, zodat de toeslag onmiddellijk kan vervallen mocht de EU-wetgeving worden aangepast. Er is namelijk een internationale lobby richting de Europese Commissie gestart om de wetgeving aan te passen, omdat wij wel moeten betalen voor met name ‘Amerikaanse muziek’, maar deze landen niet innen voor muziek afkomstig uit Europa.

Wij beseffen dat een toeslag op het Sena-tarief uitermate slecht uitkomt. Maar onder de gegeven omstandigheden en met alle onzekerheden over procedures, etc. is het naar onze mening het minst slechte alternatief. 

Daarnaast gaan we met Sena in gesprek over de ruimte die ze wil geven om afwijkende toeslagen af te spreken met branches waar het gebruik van muziek van buiten de EU significant en aantoonbaar afwijkt van de norm. Dit specifieke is met name voor de gehandicaptenzorg een relevant punt en daar willen we graag in het vervolg uitvoering aan geven.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: