Nieuws

Verifieer uw vestigingen in het Handelsregister

27 september 2021

De Wet zorg en dwang (Wzd) bepaalt dat zorgaanbieders minimaal twee keer per jaar een digitaal overzicht over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Per locatie (of accommodatie) moet dit overzicht worden aangeleverd. Voor de aanlevering heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodig dat elke Wzd locatie (accommodatie) ook als een vestiging in het Handelsregister is ingeschreven. Tijdens de pilot Digitale gegevensaanlevering Wzd is naar voren gekomen dat niet alle vestigingen in het Wzd-register voorzien zijn van een vestigingsnummer.

Wees voorbereid
afbeelding zorgwerkers wet zorg en dwang

Binnenkort geeft de IGJ een nieuwe uiterste aanleverdatum van de Wzd-rapportage over het eerste half jaar van 2021. Die termijn is vanwege de behandeling van de Reparatiewet opgeschort. Omdat de IGJ van alle Wzd-locaties/accommodaties het KvK-vestigingsnummer nodig heeft is het verstandig om te verifiëren of de locaties en accommodaties die zijn ingeschreven in het Wzd-locatieregister ook als vestiging zijn geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga