Nieuws

Nieuwe definitie van het begrip 'vestiging' in het Handelsregister

04 april 2014

De afgelopen maanden heeft de VGN in BOZ verband overleg gevoerd met VWS, de Kamers van Koophandel en Vektis over de aangepaste definitie van het begrip 'vestiging' in het Handelsregister. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er in de definitie rekening wordt gehouden met de wijze waarop de langdurige (gehandicapten)zorg is georganiseerd.

Voor de zorgsector is het vestigingsbegrip uitgewerkt. Voorbeelden van vestigingen zijn een behandelcentrum, magazijn of afzonderlijk gelegen kantine. In de Uitwerking vestigingsbegrip Handelsregister staat precies wat een vestiging is.

Het Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Daarmee draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening voor ondernemers. Rechtspersonen en ondernemingen in de zorgsector moeten dus ook op een juiste manier geregistreerd staan.

Het Handelsregister vormt een belangrijke bron voor het Landelijk register zorgaanbieders dat door VWS wordt ontwikkeld. Ook in het nieuwe AGB register wordt een relatie gelegd tussen de inschrijving in het Handelsregister en de AGB code.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga