Nieuws

Verkooijen: ‘Cliënten hebben al eigen regie’

16 november 2012

Zorgorganisaties en professionals die willen dat cliënten zelf de regie over hun leven voeren, moeten kijken naar hun eigen handelen, in plaats van dat van hun cliënten. Dat zei Lineke Verkooijen in de Van Koetsveldlezing, die zij hield op 15 november.

De meeste cliënten voeren al zelf de regie over hun leven, betoogde ze. Ze maken zelf keuzes die gericht zijn op het leiden van wat in hun eigen ogen een goed leven is. Al gaat het maar om de kleren die ze ’s ochtends aantrekken of het beleg dat ze op brood doen.

De doelen van cliënten sluiten echter niet altijd aan op die van professionele zorgverleners, die meestal een probleem willen oplossen. Verkooijen: ‘Dat is hun kernopdracht. Daar is op zich niets verkeerds aan, zolang zij alleen interventies plegen als er een duidelijke diagnose is.’

Als de mate waarin een cliënt zelf de regie over zijn leven kan voeren beperkt is, komt dat volgens Verkooijen vaak doordat professionals een ‘belemmerende factor’ zijn: ‘Je moet cliënten dan niet gaan stimuleren of zo, maar je moet nagaan in hoeverre je zelf een negatieve invloed uitoefent.’ En je kunt je cliënten uitnodigen zelf invloed uit te oefenen op hun ondersteuning. ‘Cliënten willen graag kiezen waar, wanneer en door wie welke ondersteuning wordt geboden.’

Verkooijen is lector klantperspectief in ondersteuning en zorg bij hogeschool Windesheim Flevoland in Almere. De Van Koetsveldlezing is een initiatief van tien zorgorganisaties in Oost-Nederland, bedoeld om de kennis over de gehandicaptenzorg te delen. De lezing werd ditmaal gehouden in Zwolle.

Na afloop van haar lezing bezocht Verkooijen verschillende werkplaatsen die werden gehouden. In haar lezing had ze er op gewezen dat ook deze werkplaatsen allemaal gericht zijn op het oplossen van problemen van cliënten. Haar commentaar na afloop: ‘Iedereen worstelt. Deze mensen voelen aan hun water dat ze uit de probleemoplossende modus moeten stappen. Ze moeten een stapje terug doen en kijken waar hun ondersteuning nu echt bij nodig is.’

Op het YouTubekanaal van Markant beantwoordt Verkooijen in één minuut de vraag: hoe kunnen zorgorganisaties cliënten ondersteunen om zelf regie te voeren over hun eigen leven? Zie: http://bit.ly/RXQQRv

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: