Nieuws

Verlenging subsidieregelingen coronabanen in de zorg en opleiden via de Nationale Zorgklas

16 december 2021

In 2022 wordt opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de reeds bekende subsidieregelingen Coronabanen in de zorg en de Nationale Zorgklas. Dat liet het demissionaire kabinet weten in een kamerbrief. Het gaat om 47,5 miljoen euro, bedoeld om meer mensen in te kunnen zetten in de zorg en zo zorgprofessionals te ontlasten.

Het kabinet stelt de middelen beschikbaar vanwege de aanhoudende druk op de zorg en de onzekerheid over de effecten van de omikronvariant op het aantal ziekenhuisopnames. Dat schrijft de Jonge in de kamerbrief van 14 december jl. ‘Deze maatregelen hebben als doel een directe ontlasting van zorgprofessionals, zorgbreed, in deze winter en in aanloop naar volgende winter.’

Coronabanen

Dankzij de gesubsidieerde coronabanen is extra inzet in de zorg op ondersteunend niveau mogelijk. Om de druk op zorgprofessionals te verlichten, cliënten extra aandacht te geven of om het werk anders te organiseren. Coronabanen zijn een interessante optie om duurzame instroom van nieuwe medewerkers te bevorderen. In 2021 werd de subsidieregeling al eerder aangeboden en verlengd. De toen geldende voorwaarden voor deelname zullen ook voor deze derde tranche gelden (ingangsdatum 1 januari 2021). Het gaat daarbij om:

  • Een dienstverband van 2 tot 6 maanden met een arbeidsduur van tenminste 20 uur per week.
  • Loonkostensubsidie: een vergoeding van 120% van WML per voltijds FTE.
  • Per coronabaan is een opslag van maximaal 20% extra subsidie beschikbaar voor begeleiding van mensen.
  • Er zijn 6 functiebenamingen die werkgevers qua inhoud zelf kunnen vormgeven.
  • Een coronabaan kan zowel met als zonder scholing. Indien deze scholing via Nationale Zorgklas plaatsvindt, is dit kosteloos voor werkgevers (zie hieronder).

Nationale Zorgklas

Het beschikbaar gestelde bedrag is ook bedoeld voor de voortzetting van scholing via de Nationale Zorgklas. Het gaat dan om crisisscholing (NZK-3) en mbo-certificaten (NZK-5). Scholing via de Nationale Zorgklas is alleen toegankelijk voor mensen die al een relatie met een werkgever in de zorg hebben. Dat hoeft niet perse een arbeidsovereenkomst te zijn. Ook vrijwilligers, kandidaten uit het regionale netwerk, mensen via het Rode Kruis of medewerkers die een coronabaan invullen mogen gebruik maken van het aanbod. Dat biedt grotere zekerheid dat de mensen die getraind worden ook daadwerkelijk ingezet kunnen worden in de zorg. Meer over de mogelijkheden vindt u op www.nationalezorgklas.nl

Redactie VGN