Nieuws

Vernieuwend werken in raden van toezicht

02 maart 2016

Mensen met in potentie toezichthoudende capaciteiten de gelegenheid geven het ‘vak’ te leren, dat is waar Abrona, de J.P. van den Bent stichting en SWZ Zorg hun bijdrage aan willen leveren. Dit doen zij door het gezamenlijk aanbieden van een driejarig traineeship voor drie trainees. Ieder van de drie trainees loopt telkens een jaar mee met één van de drie raden van toezicht. Een leertraject voor de trainees en de zittende raden van toezicht!

Toezicht houden wordt, anders dan vroeger, als een vak gezien. De mogelijkheid om theorie en praktijk als leertraject te combineren in een traineeship, is een mooie voorbereiding op het vak van toezichthouder. De trainees volgen tegelijkertijd een relevante opleiding bij drie verschillende opleidingsinstituten. De raden van toezicht delen hun kennis en ervaring en ontvangen reflectie van de trainees. De trainees krijgen de gelegenheid om in de keuken te kijken van de raden van toezicht. Het bieden van een traineeship aan weliswaar onervaren, maar professionele personen die in potentie goede kandidaat-toezichthouders zijn, is een mooie gezamenlijke ontwikkeling.

Deze pagina is een onderdeel van: