Nieuws

Vernieuwing BEM (Beoordeling Eigen beheer Medicatie) 2017

11 oktober 2017

In het kader van het leveren van verantwoorde zorg volgens de ‘Veilige principes in de medicatieketen' en de 'Handreiking Medicatiebeleid van de VGN’ wordt van zorgorganisaties in de langdurende zorg verwacht dat na het in zorg nemen van de cliënt gesignaleerd wordt waar eventuele medicatieproblemen optreden. Ook moeten zij periodiek monitoren of het beheer van medicatie door de cliënt nog verantwoord is.

BEM-code

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft hiervoor de ‘BEM’ (Beoordeling Eigen beheer Medicatie) ontwikkeld. Door het gebruik van de signalerings- en BEM materialen houden medewerkers vanaf de intakefase zicht op welke zorg een cliënt nodig heeft op het gebied van medicijngebruik. Samen met de cliënt en/of mantelzorg wordt met behulp van vragenlijsten een gesprek gevoerd over wat deze nog zelf kan doen, of welke aanvullende hulp of hulpmiddelen nodig zijn. Op basis hiervan maakt de zorgmedewerker afspraken met de cliënt over de te geven zorg en wordt de zorgcategorie medicatie vastgesteld en vastgelegd (de BEM-code).

Omdat het IVM signalen ontving van diverse zorginstellingen over het ontbreken van een code ‘toezien op inname’, heeft het IVM de BEM materialen op onderdelen vernieuwd. Er is een BEM-code 5 toegevoegd en de tekst is ingekort. Op deze manier sluit de codering beter aan bij de praktijk. Zo is in één oogopslag duidelijk welke medicatiezorg nodig is. Zorginstellingen die de huidige BEM-codering gebruiken, hoeven hun codes niet volledig aan te passen. Ze krijgen er een optie bij. In een korte toelichting wordt aangegeven dat er naast de BEM-code altijd een omschrijving van de specifiek geboden hulp nodig is. Hierin kunnen afwijkende situaties beschreven worden.

De materialen worden gratis beschikbaar gesteld. U kunt ze downloaden vanaf de site van het IVM: www.medicijngebruik.nl .

Deze pagina is een onderdeel van: