Nieuws

Verplichting buitenruimte bij wonen met zorg komt terug

10 juli 2018

In 2015 is voor de verplichting om bij nieuwbouw altijd een buitenruimte te realiseren, een uitzondering gemaakt voor de woonfunctie met zorg. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer nu gemeld dat ze deze uitzondering wil schrappen. Ze zal de verplichting tot het realiseren van een buitenruimte bij nieuwbouw voor ‘wonen met zorg’ weer opnemen in de bouwregelgeving.

In 2015 was de VGN voorstander van het schrappen van deze verplichting: in de praktijk van het bouwen wordt ook zonder verplichting in de meeste gevallen wel een buitenruimte gerealiseerd en een verplichting ontneemt aanbieders de keuzemogelijkheid als een buitenruimte niet nodig blijkt.

Verschillende cliëntenorganisaties hebben nu bij de Tweede Kamer aangegeven deze uitzondering ongewenst te vinden: een buitenruimte is van belang voor de gezondheid en voor de kwaliteit van leven voor cliënten. Vanuit de VGN hebben we aangegeven nog steeds geen behoefte te hebben aan deze verplichting, omdat het in de praktijk nauwelijks nodig blijkt. En om nu vanwege een enkele verkeerd uitgevallen beslissing een nieuwe verplichting in de regelgeving op te nemen, daarvan zijn we geen voorstander. De minister gaat echter toch de verplichting opnemen in de bouwregelgeving ook voor woningen met zorg groter dan 50 m2. De wijziging zal een plaats krijgen in het komende ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. Vooraf komt er nog een internetconsultatie en een voorhang bij de Tweede en Eerste Kamer. We houden u van de voortgang op de hoogte.

Een kopie van de brief aan de Kamer voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: