Nieuws

Verslag Jenneke van Veen-Verbeterbijeenkomst 2014

14 november 2014

Donderdag 13 november vond de bijeenkomst 'Zorgverbeteraars in de langdurige zorg' plaats. Zo'n 140 zorgprofessionals namen enthousiast deel aan het programma dat in het teken stond van elkaar inspireren en aanmoedigen om zelf ook bij te dragen aan verbetering in de zorg.

De bijeenkomst vond plaats in het kader van drie jaar Jenneke van Veen-Verbeterprijs. Deze prijs, vernoemd naar oud-hoofdinspecteur IGZ, beloont kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg en brengt de successen ervan onder de aandacht.

Jenneke van Veen startte de bijeenkomst met de presentatie van de Jenneke van Veen-Verbeterkrant 2014. In deze krant staan zes verbeterprojecten centraal en worden tips gegeven om zelf een verbetering te starten.

Buzz Buddy en DemenTalent

Verschillende zorgverbeteraars in de gehandicapten- en ouderenzorg passeerden de revue tijdens de bijeenkomst. Eén van die voorbeelden in de gehandicaptenzorg is de Buzz Buddy van zorgorganisatie Cavent, een soort gps-apparaat en telefoon in één. Het apparaatje hangt om de nek van de cliënt. Als hij in nood is, kan hij op een rode knop drukken. De cliënt krijgt dan een begeleider aan de telefoon die ziet waar hij is en kan helpen als dat nodig is. Evert Vervelde, een gebruiker van de Buzz Buddy, vertelde dat hij door de Buzz Buddy zelfstandig kan reizen, maar dat hij met één druk op de knop toch contact kan hebben met zijn begeleider.

Zorgprofessionals en cliënten van Zorggroep Apeldoorn vertelden over hun verbeterproject DemenTalent. Bij DemenTalent wordt gekeken naar wat de talenten van iemand met dementie zijn. Op basis daarvan wordt nagegaan welke vrijwilligersfuncties hij in de maatschappij kan vervullen. Joop Papare en Leen Sneeuw doen mee in dit project en vertelden dat dit hen een zinvolle levensinvulling biedt. De opmerking 'je telt weer mee', leidde tot geknik van herkenning in de zaal.

Jos van Heijningen van de gemeente Waalwijk gaf zijn visie op hoe gemeenten met dit soort zorgverbeteringen aan de slag kunnen gaan. De gemeente Waalwijk is één van de vier Brabantse gemeenten die meedoet aan het project 'dementievriendelijke gemeente'. Een dementievriendelijke gemeente zorgt er voor dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Enerzijds door de aandacht voor het omgaan met dementie te vergroten, anderzijds door het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun familie en mantelzorgers.

Markt

Zo'n twintig zorgverbeteraars die de afgelopen jaren meedongen naar de Verbeterprijs presenteerden trots hun verbeterproject op de drukbezochte markt. Dat gebeurde in allerlei vormen: met video's, foto's, demonstraties en verhalen. De markt stond in het teken van vier thema's: Wie is mijn cliënt, Zorginnovatie, Bewegen en Activiteiten op maat.

Zorginstituut Nederland

Angelie van der Aalst van Zorginstituut Nederland vertelde over het Kwaliteitsinstituut, een onderdeel van Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitsinstituut heeft een Kwaliteitsbibliotheek opgericht, waarin allerlei kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten worden verzameld. Vanaf januari 2015 wordt de bibliotheek uitgebreid met best practices: iedereen die een interventie in de praktijk uitvoert gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en/of de kwaliteit van leven van de cliënt, kan dit aanmelden. Ga voor meer informatie naar www.zorginzicht.nl.

Vilans

Thirza Tamboer van Vilans sloot de bijeenkomst af en vertelde over het stappenplan 'Van project naar effect'. In dat stappenplan wordt uitgelegd hoe je een verbeterproject kunt doorlopen. Ze spoorde de deelnemers aan om het denken over een verbetering om te zetten naar 'doen'. Dat illustreerde ze door middel van de video 'Van denken naar doen'.

Bekijk hier de fotocollage van de bijeenkomst 'Zorgverbeteraars in de langdurige zorg'.

Deze pagina is een onderdeel van: