Nieuws

Versoepeling BTW bij inhuur zorgpersoneel en medische hulpgoederen, geen anoniementarief

Leestijd: 2 minuten
16 april 2020

De inzet van zorgpersoneel en de aanwezigheid van voldoende medische hulpmiddelen is tijdens de corona-crisis zeer noodzakelijk. Daarom wordt, meer dan normaal het geval is, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Daarnaast verstrekken ondernemers gratis specifieke medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen.
De BTW op deze diensten vervalt, in elk geval tot 16 juni aanstaande. Iets waarop de VGN al eerder heeft aangedrongen.

ondertekening

Ongewenste regels, tijdelijk opgeheven

Het is ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel en de gratis verstrekking van de hulpmiddelen in de huidige corona-crisis leiden tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom worden de volgende twee tijdelijke maatregelen getroffen. Deze maatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 16 maart 2020 en zullen gelden tot 16 juni 2020 (3 maanden).

1.  De uitleen van zorgpersoneel blijft buiten de heffing van btw.

Het maakt hierbij niet uit wie de uitlener is.
Wel gelden er enkele voorwaarden om te verzekeren dat het btw-voordeel van de goedkeuring ook daadwerkelijk bij de zorginstelling of zorgverlener terecht komt.
Dit zijn de volgende voorwaarden:

  • de inlener moet een zorginstelling of zorginrichting zijn die de btw-vrijstelling toepast, en,
  • de uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5%, en,
  • er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt. Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Dit betekent bijvoorbeeld dat een uitlener die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, hij deze inkoop-btw ook nu kan blijven aftrekken.

2.  Geen btw voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen.

Voor de gratis verstrekking van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden. Daarnaast heeft deze verstrekking geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop btw van deze verstrekker.
Hierdoor kan bijvoorbeeld een ondernemer die normaal gesproken voor de btw belaste prestaties levert en daardoor de inkoop-btw kan aftrekken, deze inkoop-btw ook in deze situatie blijven aftrekken. De aftrek van de inkoop btw op kosten van de gratis medische hulpmiddelen wordt bepaald op basis van de reguliere bedrijfsactiviteiten van de ondernemer.
De gratis verstrekking van de hulpmiddelen wordt hier niet als reguliere bedrijfsactiviteit beschouwd.
 

Versoepeling plicht vaststellen identiteit werknemer

Werkgevers hebben voor de loonheffingen bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen. De huidige bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat werkgevers deze verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel kunnen nakomen. Zo geldt bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Als een werkgever een werknemer niet tijdig kan identificeren, kan dit leiden tot een toepassing van het zogenoemde anoniementarief. Dit is een vast tarief van 52%.
Een dergelijk gevolg van het niet kunnen nakomen van een administratieve verplichting is in deze omstandigheden ongewenst. Daarom neemt de Belastingdienst in deze situaties een soepel standpunt in als een werkgever of werknemer de tekortkoming in de administratieve verplichting voor zover mogelijk herstelt zodra dit kan.
Dit betekent dit dat de toepassing van het anoniementarief achterwege kan blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt zodra hij daar in redelijkheid toe in staat is.

In bijgevoegd documenten leest u hierover meer.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner