Nieuws

Vertrouwen doorslaggevend in ondersteuning ouderinitiatieven

31 januari 2017

De belangrijkste factoren in de ondersteuning van particuliere initiatieven van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, zijn communicatie en vertrouwen. Dat blijkt uit ervaringen die zorgorganisaties als Amerpoort momenteel opdoen. ‘We zijn continu in gesprek over waar het echt om gaat. En dat is vertrouwen’, zegt manager Han Westendorp in een reportage in het februarinummer van Markant.

Het aantal particuliere wooninitiatieven in de gehandicaptensector stijgt en zorgorganisaties als Amerpoort, ASVZ, Prisma, Cello, ’s Heeren Loo en Philadelphia, worden steeds vaker betrokken bij het opzetten ervan. Amerpoort heeft er een speciale coördinator voor in dienst: Alphons Klarenbeek. Deze benadrukt dat hij er geen draaiboek voor heeft. ‘Je moet iedere keer weer de tijd nemen om een initiatief neer te zetten dat precies past.’

Energie
Voor het slagen van initiatieven is volgens manager Han Westendorp goede communicatie tussen ouders en zorgorganisaties belangrijk. ‘Dat zorgt voor goede verhoudingen, dan kom je er altijd samen uit. Sterker nog, dan krijg je allemaal energie.’ Een van de moeders van woongroep Mozart in Huizen, Marja Nijland, bevestigt het belang van vertrouwen: ‘Als ik aan Han zou vragen: lever mij eens een overzicht van de individuele uren, dan kan dat niet. Ze bijhouden kost alleen al uren. Het gaat erom dat ik een goed gevoel heb over de begeleiding. En dat heb ik.’ Haar dochter Sophie: ‘Gezellig is het hier hè? Hier voel ik me thuis.’

Diversiteit
In dit nummer van Markant staat ook een artikel over onderwijsinitiatieven van ouders. En in zijn redactioneel commentaar schrijft VGN-directeur Frank Bluiminck dat initiatieven van ouders een bron van inspiratie kunnen zijn: ‘De ervaringen die hier worden opgedaan, leiden tot een veel grotere diversiteit in de sector.’
Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: