Verwerking ORT in de jaarrekening

In de afgelopen periode zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken gedaan over het recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie. Met het oog op de onduidelijkheid over de reikwijdte van de jurisprudentie, is het standpunt van Coziek en NBA (de Nederlandse Beroepsgroep voor Accountants) dat deze post niet verwerkt kan worden als voorziening op de balans, maar opgenomen dient te worden onder ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. Tenzij er concrete toezeggingen zijn gedaan om medewerkers te compenseren.

kerndocumenten

Volgens de Regeling Jaarverslaglegging (252.201) kan en moet een voorziening gevormd worden indien sprake is van een in rechte afdwingbare verplichting, of van een feitelijke verplichting. Of hiervan sprake is, is in de regelgeving uitgewerkt in de volgende twee criteria:

-      Het is waarschijnlijk dat afwikkeling plaatsvindt waarbij sprake is van uitstroom van middelen;

-      Er kan een betrouwbare schatting gemaakt worden van de omvang van de verplichting.

Mocht de instelling concreet toezeggingen hebben gedaan om de medewerkers te compenseren, dan is er geen discussie. Dan wordt voldaan aan beide criteria. In de meeste gevallen is hiervan geen sprake. En mag dus geen voorziening worden gevormd en zal toelichting van de onzekere situatie, en het risico over het verleden als ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ opgenomen moeten worden.

Voor meer informatie of een toelichting kunt u contact opnemen met Hans Cosijnse, 06-1320 1366 of hcosijnse@vgn.nl.

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Foto van Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van