VGN aan NZa: 'Laat nieuwe vervoerstarieven in 2018 ingaan'

In een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt de VGN om nieuwe vervoerstarieven te laten ingaan per 1 januari 2018. Dat is een jaar eerder dan NZa zelf van plan is. Zij wil namelijk eerst vervolgonderzoek doen naar de herijking van de tarieven. De VGN is hier niet blij mee, omdat uit verkennend onderzoek van de NZa al blijkt dat zorgorganisaties onvoldoende geld hebben om de vervoerskosten voor mensen met een beperking naar dagbesteding te dekken. Hierdoor kunnen duizenden mensen met een handicap niet naar de dagbesteding die het beste bij hen past.

Naar aanleiding van vele signalen over problemen met dagbestedingsvervoer die de afgelopen jaren zijn ontstaan als gevolg van de tariefskorting op vervoer in 2013, heeft de NZa op verzoek van de VGN een verkennend onderzoek uitgevoerd.

Pikant is dat staatssecretaris Van Rijn (VWS) een maand geleden aan dit rapport heeft refereerd in zijn antwoorden aan de Tweede Kamer inzake de evaluatie van het doelgroepenvervoer en in reactie op een brandbrief van de KNV; brancheorganisatie van vervoerders (zie bijlage). Eventuele oplossing van knelpunten liet de staatssecretaris daarbij afhangen van de uitkomsten van het onderzoek.

De NZa onderkent in dit rapport de in de gehandicaptensector gesignaleerde problemen: achteruitgang kwaliteit van vervoer, achteruitgang keuzevrijheid; minder passende dagbesteding en onterechte en ongewenste substitutie van zorggeld naar vervoersbudgetten.

Onbegrijpelijk vindt de VGN dan ook het besluit van de NZa om een oplossing pas in 2019 te effectueren door deze te koppelen aan de het brede WLZ-onderzoek naar herijking van de tarieven dat pas volgend jaar gaat lopen en niet eerder dan 2019 voor nieuwe tarieven gaat zorgen.

Gezien de actualiteit van de problemen en het ontbreken van de noodzaak en de logica om reparatie van de vervoerstarieven te koppelen aan het Wlz-brede ZZP herijkingstarieven onderzoek, verzoekt de VGN aan de NZa om de reparatie al volgend jaar te bewerkstelligen (zie bijlage). 

De VGN voelt zich hierbij gesteund door de recente motie van Vera Bergkamp en Mona Keijzer en de vele gestelde Kamervragen over dagbestedingsvervoer door Renske Leijten.

Medio januari volgend jaar wordt er een hoorzitting (in de vorm van een aantal rondetafelgesprekken) door de Tweede Kamer (vaste Kamercommissie VWS) georganiseerd. Hiervoor worden vervoerders, cliĆ«nten, opdrachtgevers (o.a. VGN) en deskundigen uitgenodigd. De VGN zal dan stevig van zich laten horen.

Deze pagina is een onderdeel van