Nieuws

VGN Academie: gebruik de kracht van het collectief

02 juli 2021

Het is weer mogelijk om als zorginstelling deel te nemen aan de VGN Academie. Zorgorganisaties krijgen bij de VGN Academie online leertrajecten op maat, kennisuitwisseling over leren en ontwikkelen en inkoopvoordeel bij uitgevers. Een van de deelnemers is ’s Heeren Loo, waar Saskia Maring Leerspecialist is. Samen met Paul Westmeijer, manager van de VGN Academie, vertelt ze waarom het een goed idee is voor zorgorganisaties om in te stappen.

vgn academie logo

Paul Westmeijer dacht bij de oprichting van de VGN Academie drie jaar geleden aan ‘een stuk of tien deelnemers’. Dat werden er al snel 66.

Paul: “Toen ik in de GGZ werkte, richtte ik een collectief op dat samen leercontent maakte, kennis liet circuleren en de krachten bundelde om slim in te kopen bij uitgevers. Toen ik in de gehandicaptenzorg ging werken, dacht ik dat zo’n zelfde platform er misschien ook kon komen voor deze sector. Samen met collega’s van andere zorginstellingen en de VGN werkten we een plan uit en binnen drie jaar hadden we 66 deelnemers: 64 zorgorganisaties en twee scholen voor beroepsonderwijs. We ontwikkelen leerpakketten en bieden leerexperts in de zorgsector een breed netwerk.” Saskia: “Als Leerspecialist bij ’s Heeren Loo faciliteer ik leren en ontwikkelen voor onze medewerkers. Bij ’s Heeren Loo vinden we dat leren de beroepsidentiteit moet versterken en dat het moet aansluiten op praktijksituaties én op intrinsieke motivatie. Naast dat we zelf leercontent ontwikkelen, gebruiken we ook de leertrajecten van de VGN Academie.”

Wat is het belangrijkste doel van de VGN Academie?

Paul: “Ons doel is zorgprofessionals te laten leren en ontwikkelen. De gehandicaptensector kent een enorm diverse cliëntengroep; van zwaar tot licht beperkt, van jong tot oud. De maatschappij vraagt veel van deze cliënten én van hun begeleiders. Corona kwam daar bovenop. Dit alles vraagt van zorgprofessionals heel wat adaptief vermogen en daarbij kunnen ze best wat steun gebruiken.”

Saskia: “Wat Paul zegt, herken ik. Van onze professionals wordt het uiterste gevraagd. Vooral de eerste Covid-golf hakte er flink in: hoe kun je de beste zorg blijven leveren in een sterk veranderde en zeer onzekere situatie? Bij ’s Heeren Loo zeggen we bovendien tegen veel complexe zorgvragen ‘ja’. Dat levert flink wat uitdagingen op, waarbij medewerkers ondersteund moeten worden in onder meer begeleidingsinterventies. En als er druk op ketel staat, komt leren en ontwikkelen vaak op een later plan terecht. Terwijl je dat nou juist nodig hebt om je zorg optimaal te houden.”

Hoe pakt de VGN Academie deze uitdagingen aan?

Paul: “We maken leren makkelijker en haalbaarder door de kennis van de hele sector te benutten en te borgen in leertrajecten. Die stellen we vervolgens beschikbaar voor de deelnemende organisaties aan de VGN Academie, zodat niemand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Onze meerwaarde zit ‘m vooral in zorginhoudelijke onderwerpen. Daarnaast moedigen we uitgevers aan om hun aanbod op maat te maken voor de GHZ en niet alleen voor bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg. Neem injecteren, dat is in een ziekenhuis een standaard handeling maar voor de GHZ veel complexer door bijvoorbeeld angst en onverwacht gedrag. Generieke leercontent werkt dan niet; zorgprofessionals uit de GHZ voelen zich daar niet door aangesproken. Noordhoff bijvoorbeeld heeft als een van de eersten ‘de witte jas’ uitgedaan en maakt de leercontent op maat voor de GHZ door onder andere video- en ander beeldmateriaal te gebruiken dat herkenbaar is voor de GHZ. Noordhoff heeft deze leermiddelen bovendien in een exclusief en aantrekkelijk aanbod voor onze deelnemers verpakt. Een mooie ontwikkeling. We gaan altijd graag in gesprek met commerciële uitgevers om te praten over aanbiedingen voor onze deelnemers.”

Wat levert deelname aan de VGN Academie ’s Heerenloo op?

Saskia: “Naast de gezelligheid van het netwerk is er veel ruimte voor gelijkwaardigheid: naar iedereen die een leervraag inbrengt, wordt geluisterd. Tijdens regiobijeenkomsten wisselen we ervaringen uit met collega-organisaties. Heel nuttig! We kijken ook samen naar de keuze van te maken leercontent. Is het de beste keuze, kan het anders, ís het er misschien al?”

Wat is de grootste uitdaging voor de zorg als het gaat om het bijhouden van kennis en competenties?

Saskia: “Je kunt nog zo netjes alle leercontent aanbieden en klaarzetten, het gebruik is een tweede. Dat moet inslijten. Zorgmedewerkers willen allereerst zorgen, aan het bed of op de groep staan. Bij ons zijn het vooral ook de managers die we willen doordringen van nut, noodzaak en plezier van het werken met praktijkgerichte leercontent.”

Paul: “Zorgmedewerkers leren graag op hun eigen manier en moment: visueel, niet met lappen tekst, praktijkgericht. En samen: het zijn sociaal lerenden. Onze online leertrajecten sluiten daar op aan en zijn ook heel geschikt om als team de tanden in te zetten.”

’s Heeren Loo is de grootste gehandicaptenzorgorganisatie van het land. Wat biedt de samenwerking met de VGN Academie voor kleine organisaties?

Paul: “Juist dáár zijn maatwerk en betaalbaarheid belangrijk. Voor een organisatie met bijvoorbeeld twintig mensen in dienst is de aanschaf van een eigen leerplatform een behoorlijke investering. Door deel te nemen aan de VGN Academie kunnen ze gebruikmaken van alle leercontent en meeprofiteren van de inkoopvoordelen die we met z’n allen kunnen afspreken bij uitgevers. Zo is de VGN Academie er voor zowel grote als kleine organisaties.”

Meer informatie 

Als je door wilt praten over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van de VGN Academie voor jouw organisatie dan kun je contact opnemen met Paul Westmeijer, academie@vgn.nl.

Met dank aan Zorgpad, het online hulpmiddel voor bij- en nascholing voor zorgprofessionals.