Nieuws

VGN academie maakt leren in tijden van krapte mogelijk

22 augustus 2023

De VGN academie biedt met haar online leertrajecten een efficiënte oplossing voor het leren in tijden van krapte. De e-learnings voor zorgprofessionals, cliënten, verwanten en vrijwilligers kunnen tijdsonafhankelijk gevolgd worden. Veel van het leermateriaal bestaat uit korte leereenheden die klassikale trainingen (deels) vervangen.

Een cliënt en begeleider samen

Krapte neemt allerlei vormen aan in de gehandicaptenzorg. De belangrijkste zijn tijd, geld en personeel. Eerder werden de gevolgen daarvan al uitgewerkt voor de arbeidsmarkt. Opleiden, leren en ontwikkelen kunnen ook in de knel komen. Zeker als zorgprofessionals, die zo hard nodig zijn op de werkvloer, aan klassikale trainingen deelnemen. Ook het opleiden van cliënten kan in tijden van krapte op de tocht komen te staan.

Voor zorgprofessionals

In de afgelopen zes jaar ontwikkelde de VGN academie voor professionaliteit samen met deskundigen uit de praktijk hele handzame leereenheden. Deze zijn gemakkelijk te combineren met het werk, bijvoorbeeld met zogenaamde microlearnings. Iedere zorgorganisatie kan het leermateriaal combineren met eigen materiaal of protocollen, omdat het in kleine delen is opgeknipt. De leercontent is gemaakt van en voor de sector en bestaat uit meer dan 400 leereenheden op relevante onderwerpen als middelengebruik, autisme, seksualiteit of omgaan met social media. Ieder jaar komen er nieuwe leertrajecten bij. De jaarbijdrage kan laag gehouden worden omdat al meer dan 80 organisaties meedoen. Met cursustitels als BHV, Meldcode huiselijk geweld en Medicatieveiligheid, die door veel medewerkers gevolgd moeten worden en veelal bij commerciële uitgevers worden ingekocht, is de jaarbijdrage aan de VGN academie snel terugverdiend.

En voor cliënten

Sinds dit jaar biedt de VGN academie ook online cursussen aan voor cliënten. Deze VGN academie voor zelfstandigheid is een samenwerkingsverband van 38 zorgorganisaties dat online leertrajecten ontwikkelt en aanbiedt voor cursisten met een beperking. Via een website zijn al vele cursussen en trainershandleidingen beschikbaar en daar komen steeds nieuwe cursussen bij. De cursussen gaan over alledaagse onderwerpen als je kamer opruimen of gezonde voeding tot en met vaardigheden die je nodig hebt op het werk. Daarnaast is de academie een netwerk van organisaties waarin kennis wordt uitgewisseld over het bouwen van een eigen leeromgeving voor cursisten met een beperking. De VGN academie ondersteunt daarbij met online workshops en coaching.

Ook deelnemen aan de VGN academie?

Wil jouw organisatie de kwaliteit van leren en ontwikkelen op peil houden voor zorgprofessionals, cliënten, verwanten en vrijwilligers en dit tegelijkertijd efficiënter organiseren? Word dan lid van de VGN academie voor professionaliteit en/of zelfstandigheid. Via info@vgnacademie.nl kun je een aanvraagdocument opvragen met daarin alle voordelen en voorwaarden van deelname. Extra informatie geven we graag in een persoonlijk gesprek of door middel van een presentatie.

Redactie VGN