Nieuws

VGN actief met duurzaamheid

20 maart 2018

Duurzaamheid komt steeds hoger op de (maatschappelijke) agenda te staan. De VGN heeft de handschoen opgepakt en in januari twee ledenbijeenkomsten gehouden. VWS wil inmiddels toe naar een ‘Green Deal in de Zorg’. Het bestuur van de VGN staat hier positief tegenover.

In de afgelopen tijd heeft de VGN initiatieven genomen rond duurzaamheid. Het kabinet heeft hoge ambities geformuleerd en alle maatschappelijke sectoren zullen aan de slag moeten om resultaten te behalen. Zo wil het kabinet dat aan het eind van deze regeerperiode jaarlijks rond de 50.000 woningen ‘gasloos’ worden opgeleverd. Ook voor de zorgsector hebben deze kabinetsvoornemens consequenties. VWS heeft al een plan van aanpak geschreven (zie de bijlage).

In de bijgevoegde notitie geven we een overzicht van de ontwikkelingen en de activiteiten. Ook komt de visie van het bestuur aan de orde: positief richting een Green Deal, maar er zijn wel randvoorwaarden (zoals geen administratief gedoe en wel goede financiële regelingen).
De VGN gaat nieuwe bijeenkomsten organiseren en samenwerken met het Milieuplatform in de Zorg (MPZ). Op deze wijze zullen we de instellingen faciliteren bij het gevraagde duurzaamheidsbeleid.

We zullen u op de hoogte houden. Twee bijlagen voegen we toe: een notitie van de VGN en het plan van aanpak van VWS.

Frits Mul (fmul@vgn.nl)

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: