Nieuws

VGN-directeur Bluiminck over participatie: ‘De tijd is rijp voor experimenten’

15 december 2017

Ondanks goede bedoelingen komen mensen met beperkingen nog altijd moeilijk aan een baan. In een blog op Skipr roept VGN-directeur Frank Bluiminck de regering op geen nieuwe maatregelen te nemen, maar te gaan experimenteren: ‘Laat ons daarbij helpen.’

‘In Nederland worden heel veel maatregelen genomen om de arbeidsmarkt toegankelijker te maken’, schrijft Bluiminck. ‘Denk aan de Participatiewet, de banenafspraken, re-integratietrajecten en beschutte werkplekken. Maar de optelsom blijft steeds hetzelfde: al die maatregelen leiden niet tot het gewenste resultaat.’

Tweede Kamer
In het regeerakkoord wordt als aanpak aangekondigd een vervanging van de loonkostensubsidie door loonkostendispensatie. Dat betekent dat mensen met beperkingen die werk hebben er in inkomen op achteruit gaan en opnieuw afhankelijk worden van de gemeenten. Bluiminck hoopt dat dit voornemen van de regering van tafel gaat als de begroting van SCW volgende week wordt besproken in de Tweede Kamer.

Experimenten
In plaats daarvan pleit hij voor experimenten, zoals het opdelen van functies in taken. Dat kan bijvoorbeeld in de ouderenzorg, waar sprake is van een groeiend personeelstekort. De vaardigheden die mensen met beperkingen daar ontwikkelen, kunnen worden zichtbaar gemaakt met praktijkverklaringen.

Beschutte werkplekken
Ook stelt Bluiminck voor dat de gehandicaptensector gemeenten gaat helpen bij het creëren van beschutte werkplekken, nu in de praktijk blijkt dat gemeenten moeite hebben om de juiste mensen te vinden. ‘Wij hebben ruime ervaring met het creëren van werksituaties die zijn toegesneden op de mogelijkheden mensen met een beperking. Laat ons helpen die beschutte werkplekken vorm te geven. Dan zorgen wij er ook voor dat er mensen zijn die ze kunnen invullen.’  

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: