Nieuws

VGN en Trimbos Instituut lanceren korte film over rookvrije zorg

09 december 2021

Rookvrije zorg, hoe ziet dat er eigenlijk uit? In een korte film die het Trimbos Instituut in samenwerking met de VGN en de Adviesgroep Rookvrij maakte, wordt die vraag beantwoord. Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg kunnen de film inzetten in gesprekken met cliënten over het waarom en het hoe van rookvrije zorg. Er is een versie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en voor mensen met een visuele beperking.

Animatiefilm rookvrije zorg

In de korte animatievideo's van nog geen twee minuten, wordt op een duidelijke wijze uitgelegd dat een rookvrije zorg beter voor je gezondheid is. ‘Als je niet rookt word je namelijk minder snel ziek, voel je je fitter, werken je medicijnen beter, houd je meer geld over, ruik je frisser en is dat beter voor de mensen om je heen.’ 

Niet meer samen met medewerkers roken

Verder wordt duidelijk dat een rookvrije zorg betekent dat de terreinen van zorgorganisaties rookvrij zijn, dat medewerkers en cliënten niet samen roken en dat cliënten niet in eigen huis roken op het moment dat een zorgmedewerker aanwezig is. Aan het eind van de film komen de websites ikstopnu.nl en roken.steffie.nl in beeld voor hulp aan mensen die willen stoppen met roken.

Rookvrije zorg in 2030

In 2020 ondertekenden 27 koepel- en beroepsorganisaties uit de zorg de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Hiermee komt de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang, en komt de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord een stap dichterbij: in 2030 een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland. De rookvrij-film die nu gemaakt is voor de gehandicaptenzorg is daarom in dezelfde stijl als de films die het Trimbos Instituut maakte voor ziekenhuizen, GGZ, verslavingszorg en eerstelijnszorg. 

Tips voor het gebruik van de film

Met de Adviesgroep Rookvrij, bestaande uit VGN-leden, bespreekt de VGN inhoudelijke zaken ten aanzien van rookvrije zorg. De Adviesgroep dacht mee over de inhoud van de film en heeft daarnaast een aantal adviezen hoe zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg de film kunnen inzetten: 

  • Bekijk de film met rokende cliënten zodat voor hen duidelijk is wat rookvrije zorg inhoudt en er concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Met name voor ambulante medewerkers die op veel verschillende locaties komen, is dit een goed hulpmiddel. 
  • Breng de film bij de Cliëntenraad onder de aandacht om hen zo op de hoogte te stellen van de ingeslagen weg richting rookvrije zorg. En bespreek met hen hoe zij de uitvoering van rookvrije zorg voor zich zien.
  • Deel de film breed binnen de organisatie (met collega's, aandachtsfunctionarissen middelengebruik, de AVG's, de werkgroep middelengebruik, en dergelijke), zodat het bekend is dat de film er is en iedereen er gebruik van kan maken.
  • De film kan ingezet worden in de SMR-richtlijn (Stoppen Met Roken) voor mensen met een licht verstandelijke beperking; om hen te motiveren te stoppen met roken.
  • Laat de film zien bij de intake van nieuwe cliënten. Dan zijn zij meteen op de hoogte van het rookbeleid binnen de organisatie. Dit kan al dan niet in combinatie met een SMR-aanpak.

Meer informatie

Een rookvrije zorg in 2030 klinkt nog ver weg, maar er is voor veel organisaties nog een flinke weg te gaan om rookvrij te worden. VGN helpt organisaties hierin op weg. Een aantal stappen is al gezet. In dit artikel lees je de stand van zaken.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van rookvrije zorg en/of wil je inhoudelijk meepraten en deel uitmaken van de Adviesgroep Rookvrije zorg? Meld je dan via het formulier in dit artikel aan.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: