Nieuws

Op weg naar een rookvrije zorg in 2030

29 juli 2021

Het Nationaal Preventieakkoord zet in op een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland in 2030. Dat klinkt nog ver weg, maar er is voor veel organisaties nog een flinke weg te gaan om rookvrij te worden. VGN gaat organisaties hierin op weg helpen. Een aantal stappen is al gezet.

rookvrije zorg

(tekst geactualiseerd op 16-2-2022)

Visie op rookvrije zorg 

Samen met de Adviesgroep Rookvrij formuleerde de VGN een visie op de Rookvrije Gehandicaptenzorg. Deze visie is uitgewerkt in zeven punten die aansluiten bij de intentieverklaring voor rookvrije zorg en bij het Nationaal Preventie akkoord. Met deze visie en uitwerking daarvan geven aan waar we als sector in 2030 met de Rookvrije Zorg willen staan.

Plan van aanpak

Als helder is wat de rookvrije zorg voor onze sector betekent, is het ook helder(der) wat er moet gebeuren. Dat zal resulteren in een plan van aanpak, welke begin 2022 gereed zal zijn.  

Enquête stoppen-met-roken zorg

Met behulp van een (zeer) beknopte vragenlijst onderzoeken we momenteel of organisaties een stoppen-met-roken aanbod hebben voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Lees dit artikel voor meer informatie en deelnemen. 

Juridisch kader rookvrije zorg

De Brancheorganisaties in de zorg (BoZ) hebben gezamenlijk het Juridisch kader rookvrije zorg gepubliceerd. In het juridische kader worden de wijzigingen in de regelgeving toegelicht. Het document is ook te vinden op www.rookvrijezorg.com.

Animatiefilmpje 'Hoe ziet rookvrije zorg eruit?' 

Rookvrije zorg, hoe ziet dat er eigenlijk uit? In een korte film die het Trimbos Instituut in samenwerking met de VGN en de Adviesgroep Rookvrij maakte, wordt die vraag beantwoord. Zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg kunnen de film inzetten in gesprekken met cliënten over het waarom en het hoe van rookvrije zorg. Er zijn twee versies van de film: een voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een voor mensen met een visuele beperking. Meer informatie over de korte film lees je in dit artikel. 

Praktijkvoorbeelden van rookvrije zorg in beeld

VGN brengt praktijkvoorbeelden in beeld van organisaties die zijn gestart met het thema rookvrije zorg, zodat andere organisaties daar hun voordeel mee kunnen doen. Welke successen behaalden deze organisatie en wat zijn (of waren) knelpunten? Lees de praktijkvoorbeelden hier. Heb jij een praktijkvoorbeeld? Mail deze naar communicatie@vgn.nl.

Sluiting rookruimtes

Een eerste landelijke maatregel richting rookvrije zorg werd op 1 juli 2021 van kracht, toen alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen gesloten moesten zijn, inclusief de wachtruimten, kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten in de gehandicaptenzorg. Een uitzondering geldt voor een rookverbod in privé-ruimten van cliënten en in de open lucht. Meer informatie over de sluiting van rookruimtes lees je in dit artikel. Onderaan dit artikel is een factsheet over de sluiting van rookruimtes opgenomen en een infographic over de beleidsmaatregelen.

Vragenlijst over de stand van zaken

Begin 2021 zette de VGN een vragenlijst uit onder haar leden om de huidige stand van zaken in beeld te krijgen ten aanzien van rookvrije zorg. Zestig procent van de VGN-leden die de vragenlijst invulde maakt een beweging richting rookvrije zorg. Daarbij is de aanpak vooral gericht op het rookgedrag onder medewerkers (95%). Veertig procent van de respondenten heeft nog geen beweging gemaakt richting rookvrije zorg. Het grootste knelpunten blijkt de vraag hoe dit aan te pakken. Meer informatie over de resultaten vind je in dit artikel. De resultaten vind je ook als een download onderaan dit artikel. 

Intentieverklaring rookvrije zorg

Op 18 november 2020 ondertekenden 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Met een achterban van bijna 700 organisaties en ruim 190.000 medewerkers komt hiermee de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang en de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland. Lees hier verder.

Adviesgroep Rookvrij

VGN formeerde een Adviesgroep Rookvrij. Dit is een kleine groep van VGN-leden die actief meepraat, -denkt en -bepaalt welke stappen gezet moeten worden op weg naar een rookvrije gehandicaptenzorg in 2030, en hoe de VGN haar leden daarin kan ondersteunen. Wil je inhoudelijk meepraten en deel uitmaken van de Adviesgroep Rookvrij? Onderaan dit artikel vind je een aanmeldformulier. 

Communicatiemiddelen rookvrije zorg

  • Op rookvrijezorg.com is een toolkit te vinden met materialen die zorgprofessionals en organisaties handvatten biedt om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren. De Toolkit is opgebouwd uit acht thematische pijlers, gebaseerd op de systematiek van het Global Network For Tobacco Free Healthcare Services.
  • Het Kennisplein Gehandicaptensector biedt een overzicht van praktische tools en aansprekende praktijkverhalen over stoppen met roken, waaronder deze poster over motiverende gespreksvoering.
  • Steffie helpt met haar website Roken.steffie.nl om stoppen met roken beter bespreekbaar te maken voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

Blijf op de hoogte en praat mee

Wil je door VGN op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rondom rookvrije zorg en/of wil je inhoudelijk meepraten? Meld je dan via onderstaand formulier.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: