Nieuws

Op weg naar een rookvrije zorg in 2030

Het Nationaal Preventieakkoord zet in op een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland in 2030. Dat klinkt nog ver weg, maar er is voor veel organisaties nog een flinke weg te gaan om rookvrij te worden. VGN gaat organisaties hierin op weg helpen. Een aantal stappen is al gezet.

rookvrije zorg

Visie op rookvrij 

Samen met een deel van haar leden (de adviesgroep Rookvrij), werkte VGN aan een visie op de Rookvrije Gehandicaptenzorg. Deze visie is verder uitgewerkt in zeven punten die aansluiten bij de streefpunten uit de intentieverklaring en het preventieakkoord. De visie en uitwerking zijn te vinden in dit artikel.

Plan van aanpak

Als helder is wat de rookvrije zorg voor onze sector betekent, is het ook helder(der) wat er moet gebeuren. Dat zal resulteren in een plan van aanpak, welke eind dit jaar gereed zal zijn.  

Vragenlijst over de stand van zaken

Eerder dit jaar zette de VGN een vragenlijst uit onder haar leden om de huidige stand van zaken in beeld te krijgen ten aanzien van rookvrije zorg. 60 Procent van de VGN-leden die de vragenlijst invulden, maakt een beweging richting rookvrije zorg. Dit varieert van de opname van het thema Rookvrij in het meerjarenbeleidsplan van de organisatie, tot het uitzetten van concrete acties die resulteren in rookvrije locaties. Vooralsnog is de aanpak vooral gericht op het rookgedrag onder medewerkers (95%) en daarna respectievelijk onder cliënten, verwanten en vrijwilligers. 40 Procent van de respondenten heeft daarentegen nog helemaal geen beweging gemaakt. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat een van de grootste knelpunten om met het thema aan de slag te gaan, de vraag is hoe dit aan te pakken. De uitgebreide resultaten vindt u helemaal onderaan dit artikel. Lees ook dit artikel over de resultaten.

Praktijkvoorbeelden in beeld

De komende tijd brengt de VGN mooie praktijkvoorbeelden in beeld van organisaties die zijn gestart met het thema rookvrije zorg, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Heb jij een mooi voorbeeld, mail dan naar communicatie@vgn.nl.

Sluiting rookruimtes

Een eerste landelijke maatregel richting rookvrije zorg is al ingang gezet. Sinds 1 juli 2021 moeten alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen gesloten zijn (zie publicatie Staatsblad). Er geldt dan geen uitzonderingssituatie meer voor de gehandicaptenzorg om ‘wachtruimten, kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten’ uit te zonderen van het rookverbod. Zorgorganisaties hoeven geen rookverbod in te stellen in privé-ruimten van cliënten en in de open lucht. Meer informatie over de sluiting van rookruimtes lees je in dit artikel. Onderaan dit artikel is een factsheet over de sluiting van rookruimtes opgenomen en een infographic over de beleidsmaatregelen.

Toolkit

Meer informatie over rookvrije zorg is te vinden op de website: rookvrijezorg.com. Hier is de Toolkit Rookvrije Zorg te vinden die zorgprofessionals en -organisaties handvatten biedt om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren. De Toolkit is opgebouwd uit acht thematische 'pijlers', gebaseerd op de systematiek van het Global Network For Tobacco Free Healthcare Services.

Blijf op de hoogte en praat mee

Wil je door VGN op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen rondom rookvrije zorg en/of wil je inhoudelijk meepraten? Meld je dan via onderstaand formulier.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: