Nieuws

Resultaten enquête 'Beweging richting een Rookvrije Gehandicaptenzorg'

17 juni 2021

Het merendeel van de VGN-leden die een vragenlijst over rookvrije zorg invulden, maakt een beweging richting rookvrije zorg. Ongeveer 40 procent van de respondenten heeft daarentegen nog helemaal geen beweging gemaakt. Met behulp van de vragenlijst bracht de VGN de huidige stand van zaken in beeld aanzien van rookvrije zorg. Het Nationaal Preventieakkoord zet in op een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland in 2030.

Rookvrij-vinkje

Resultaten vragenlijst

De beweging richting rookvrij die deze 60% van de respondenten is begonnen, varieert van de opname van het thema Rookvrij in het meerjarenbeleidsplan van de organisatie, tot het uitzetten van concrete acties die resulteren in rookvrije locaties. Vooralsnog is de aanpak van die 60% vooral gericht op het rookgedrag onder medewerkers (95%) en daarna respectievelijk onder cliënten, verwanten en vrijwilligers. Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat een van de grootste knelpunten om met het thema aan de slag te gaan, de vraag is hoe dit aan te pakken. De uitgebreide resultaten vindt u helemaal onderaan dit artikel.  

Aanpak VGN

Nationaal Preventieakkoord zet in op een rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers van Nederland in 2030. Dat klinkt nog ver weg: 2030, maar er is voor veel organisaties ook nog een flinke weg te gaan om rookvrij te worden. VGN wil organisaties hierin op weg helpen en gaat de komende periode inzetten op een plan van aanpak. Dat begint met het formuleren van een definitie van rookvrije zorg. Als helder is wat we er precies onder verstaan, is het ook helder(der) wat er moet gebeuren. In de tussentijd zullen we voorbeelden van organisaties gaan delen, zodat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. 

Meer informatie 

Meer informatie over rookvrije zorg, de stappen die de VGN ondertussen heeft gezet en nog gaat zetten vind je in dit artikel

Deze pagina is een onderdeel van: