Nieuws

VGN ondertekent intentieverklaring voor rookvrije zorg

20 november 2020

Op 18 november ondertekenden 27 koepel- en beroepsorganisaties en een kwaliteitskeurmerk uit de zorg de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Met een achterban van bijna 700 organisaties en ruim 190.000 medewerkers komt hiermee de beweging naar rookvrije zorg nog meer op gang en de ambitie uit het Nationaal Preventieakkoord weer een stap dichterbij: in 2030 rookvrije zorg voor alle patiënten, cliënten én medewerkers in Nederland. Namens de VGN ondertekende bestuursvoorzitter Boris van der Ham de verklaring.

Sfeerimpressie-bijeenkomst rookvrij vershcillende mensen in beeld in een Zoom bijeenkomst
Sfeerimpressie van de ondertekening van de intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

Feestelijke ondertekening

Tijdens de feestelijke online bijeenkomst tekenden de vertegenwoordigers van koepels en beroepsverenigingen de intentieverklaring. Voor de zorgkoepels betekent dit dat zij zich zullen inzetten voor rookvrije terreinen, een goed aanbod van stoppen-met-rokenzorg aan cliënten en patiënten en hr-beleid en ondersteuning bij het stoppen voor medewerkers in de zorginstellingen. 

26 organisaties en 1 keurmerk

De aansluitende partijen zijn: De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Actiz, Jeugdzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN), Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO), Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Chronisch Zorgnet, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO), Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVVV), Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Ondersteuning vanuit bestaande werkgroep

Dit tekenmoment is georganiseerd door de Werkgroep Rookvrije zorg. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de zorgkoepels die al eerder de intentieverklaring ondertekenden, VWS, het Trimbos Instituut en het Partnership Stoppen met Roken. Eén belangrijke opdracht van deze werkgroep is het aanhaken van nieuwe organisaties uit de zorg om zo de volledige zorgsector te betrekken en rookvrij te maken. Aanjager Anton van Balkom vertelde wat de nieuwe deelnemers kunnen verwachten aan ondersteuning vanuit de werkgroep die inmiddels kan putten uit ruim twee jaar ervaring. Veel van deze ervaring is gebundeld in de toolkit op https://www.rookvrijezorg.com.

Om de hele zorg rookvrij te krijgen, hebben we iedereen nodig. Van individuele behandelaren die patiënten helpen om hun laatste sigaret snel uit te maken tot zorgginstellingen die roken binnen en buiten hun organisaties tegengaan voor bezoekers, medewerkers en cliënten. Vandaag is een hele belangrijke stap gezet naar ons gezamenlijke doel om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben.

Paul Blokhuis - Staatssecretaris
Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: