Nieuws

VGN-factsheet over het keukentafelgesprek

06 mei 2013

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo voert de gemeente keukentafelgesprekken met hulpvragers. Maar wat is dat en wat betekent dat voor mijn huidige cliënten. In deze factsheet leest u meer over de achtergronden van het keukentafelgesprek en de wijze waarop u uw cliënten en uw organisatie hierop kunt voorbereiden.