Nieuws

Factsheet kortdurend verblijf en logeren aangepast

03 juni 2013

Het kortdurend verblijf, in de volksmond wel logeren genoemd, wordt overgeheveld naar de gemeente. Dat is het uitgangspunt van het kabinet bij de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. De VGN is hier geen voorstander van. Cliënten die nu nog in aanmerking komen voor een indicatie voor kortdurend verblijf hebben, passen qua zorgzwaarte in de nieuwe kern-AWBZ en horen daar ook thuis. Teneinde de achtergronden hiervan toe te lichten heeft de VGN een factsheet gemaakt. Een geactualiseerde versie van deze factsheet treft u in de bijlage aan.