Nieuws

Factsheet 'Logeren voor Wlz-indiceerbaren'

15 september 2015

Cliënten die vallen onder de doelgroep 'Wlz-indiceerbaren' kunnen, eventueel via ophoging van de indicatie voor kortdurend verblijf, per jaar maximaal 156 etmalen logeren in de Wlz. Daarnaast is het mogelijk om voor deze cliënten een zogenaamd respijtZZP aan te vragen. Deze etmalen tellen niet mee in het maximum van 156 etmalen logeren. Dit staat in de factsheet 'Logeren voor Wlz-indiceerbaren' die de VGN in afstemming met het ministerie van VWS heeft opgesteld.

Dit geldt zolang het overgangsrecht van kracht is voor deze groep, dus tot 31 december 2016.

Voor nieuwe cliënten geldt de maximering van 104 etmalen logeren per jaar, zoals deze is opgenomen in de Wlz. De VGN voert hierover overleg met VWS. Onze inzet is om deze norm te verhogen. Mocht de norm van maximaal 104 etmalen per jaar logeren bij nieuwe cliënten tot problemen leiden, dan roepen we zorgaanbieders op deze signalen te melden. 

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude