Nieuws

Volgend jaar meer ruimte voor logeren in de Wlz

22 oktober 2015

In de Wlz is bepaald dat cliënten maximaal 104 etmalen per jaar kunnen logeren. De VGN heeft hierover in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met VWS. Voor een groep kinderen is het gevolg immers dat het onmogelijk is om thuis te blijven wonen. Onze inzet op verhoging van deze norm heeft tot resultaat geleid.

Dat valt op te maken uit een bericht dat de VGN van VWS ontving:
Er ligt een besluit bij het ministerie van VWS om de norm van 104 etmalen per jaar logeren in de Wlz per 1 januari 2016 op te hogen naar 156 etmalen per jaar. Dit geldt dan voor zowel ZIN als PGB. Aanleiding om dit nu al bekend te maken, is om natura-cliënten en budgethouders de mogelijkheid te geven rekening te houden met dit besluit in de afspraken die zij voor 2016 maken met hun aanbieder van logeeropvang. Zodra dit besluit is geformaliseerd in het Besluit langdurige zorg wordt hierover nader bericht.

Deze beleidswijziging betekent dat voor 2016 is geregeld dat thuiswonende cliënten in totaal maximaal 156 etmalen mogen logeren.
Voor 2015 geldt voor de meeste cliënten nog het overgangsrecht, waarbij ook meer dan 104 etmalen per jaar zijn toegestaan. Mocht voor nieuwe cliënten de norm van maximaal 104 etmalen per jaar logeren in 2015 tot problemen leiden, dan roepen we u op dit te melden via ons meldpunt. VWS heeft aangegeven voor deze cliënten tot een passende oplossing te willen komen.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude