Nieuws

VGN, Ieder(in) en LSR voeden samen AO decentralisaties

03 september 2015

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS vraagt de VGN samen met cliëntenorganisaties LSR en Ieder(in) aandacht voor een vijftal knelpunten dat betrekking heeft op de decentralisaties Wmo en Wlz. De brief is bedoeld om de commissieleden te stimuleren om de knelpunten aan de orde te stellen tijdens het Algemeen Overleg met de staatssecretaris, dat op 9 september plaatsvindt.

Toeleiding naar de stelsels, toegang op maat voor de jeugd, maatwerk in de Wlz, tijdelijke verblijfszorg en standaardisatie/passende tarieven in het gemeentelijk domein. Dat zijn de vijf specifieke thema’s die de drie organisaties samen aan de orde stellen. Overkoepelend pleiten Ieder(in), het LSR en de VGN voor maatwerk binnen alle stelsels. Dit komt naar hun stellige overtuiging nog onvoldoende tot stand. De voortgangsrapportage van staatssecretaris Van Rijn is op belangrijke punten dan ook niet in overeenstemming met de signalen die de afzenders van hun achterban ontvangen.

De brief wordt afgerond met een perspectief voor de gehandicaptenzorg in de Wlz, dat in lijn is met een gezamenlijk gedragen visie. In dit perspectief staat samengevat hoe de Wlz zich voor de gehandicaptenzorg kan richten op de kern, loopt vooruit op een uitgebreide notitie die de VGN momenteel voorbereidt.

Hieronder de brief als bijlage, evenals de VGN monitor Sociaal Domein, die genoemd wordt bij knelpunt 5.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven