Nieuws

VGN, Ieder(in) en LSR tekenen intentieverklaring

30 april 2015

VGN, Ieder(in) en LSR hebben op 29 april hun onderlinge samenwerking bezegeld in een intentieverklaring.

Ten grondslag aan de verklaring ligt de gedeelde overtuiging dat mensen met een langdurige zorgvraag net als ieder ander zo volwaardig mogelijk aan de samenleving moeten kunnen deelnemen en daarbij hun eigen keuzes moeten kunnen maken.

Vanuit deze overtuiging werken VGN, Ieder(in) en LSR sinds jaar en dag op veel gebieden samen aan de behartiging van de belangden van hun leden.

Decentralisaties
Mede onder invloed van de decentralisaties in het sociaal domein en de bezuinigingen is deze samenwerking de laatste tijd steeds intensiever geworden. De samenwerking vindt plaatst met wederzijds respect voor elkaars positie, waarin de partners als countervailing power vaak bondgenoot en soms ook opponent zijn.

In een gezamenlijke werkagenda gaan de organisaties de uitgangspunten van de intentieverklaring vormgeven.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning