Nieuws

VGN: Integreer zorg en behandeling in een Wlz-instelling!

03 april 2019

Minister De Jonge beslist een dezer dagen of hij een ontoelaatbaar onderscheid in de Wlz blijft toestaan: op de ene plek krijgen cliënten zorg mét behandeling, terwijl behandeling op een andere plek uitblijft. In een alarmerende blog pleit de VGN voor een integraal pakket aan zorg én behandeling voor alle Wlz-cliënten. Waardoor een al tien jaar lang voortwoekerende scheefgroei een halt wordt toegeroepen.

Zeventig procent van de cliënten met verblijf heeft een pakket mét behandeling. Dat zijn 53.000 cliënten. Of een cliënt wel of niet in aanmerking komt voor behandeling is vreemd genoeg niet afhankelijk van de zorgbehoefte, maar hangt af van het type woning (...). Niet uit te leggen en vanuit kwalitatief oogpunt ongewenst.

De zorg die de cliënten om wie het gaat nodig hebben is complex. Het is daarom van groot belang dat het deel ‘behandeling’ in de zorg die zij krijgen integraal wordt uitgevoerd door een team van gespecialiseerde behandelaren én begeleiders. Begeleiders zijn immers het meest aanwezig in het dagelijks leven van deze cliënten, die levenslang en levensbreed op zorg en ondersteuning zijn aangewezen. 

Het integrale zit ‘m dus vooral in de samenwerking tussen verschillende disciplines. Juist de gecombineerde inzet van begeleiders, behandelaren, de AVG én de huisarts waarborgt de gewenste kwaliteit van zorg aan deze bijzondere groep cliënten. 

Lees de volledige blog op skipr.nl  

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: