Nieuws

VGN-leden spannen kort geding aan over korting op langdurige zorg

09 september 2020

Op donderdag 10 september dient bij de Haagse rechtbank een kort geding over een door de zorgkantoren aangekondigde korting op de langdurige zorg. De VGN en veertig van haar leden, De Nederlandse ggz en 19 ggz-zorgaanbieders, vijf ouderenzorgorganisaties en drie organisaties voor mensen met een visuele beperking hebben grote bezwaren tegen de nieuwe inkoopsystematiek voor de komende drie jaar.

VGN-leden spannen kort geding aan

Door de nieuwe inkoopsystematiek worden zorgaanbieders geconfronteerd met een eenzijdig opgelegde korting van maar liefst 6 procent. Zorgaanbieders kunnen vervolgens een opslag verdienen door plannen in te dienen voor één of meerdere kernelementen: passende zorg, innovatie, bedrijfsvoering en duurzaamheid. De voorgestelde systematiek dwingt zorgaanbieders over een periode van meerdere jaren tegen een lager tarief dezelfde kwaliteit te leveren, terwijl zij geconfronteerd worden met hogere kosten. Daarnaast moeten zorgaanbieders met de bijbehorende administratieve belasting extra inspanningen doen om de opslag veilig te stellen. Ondanks herhaalde vragen en pogingen tot overleg hebben de zorgkantoren geen gehoor gegeven aan de bezwaren van de zorgaanbieders.

Gevolgen voor de gehandicaptenzorg
Het nieuwe inkoopbeleid kost de gehandicaptensector € 150 miljoen. Dit betekent dat er 3.600 medewerkers minder kunnen worden ingezet voor basiszorg. Aan nieuw inkoopbeleid dient op z’n minst overleg met ‘ruimte’ vooraf te gaan, geen eenzijdig besluit van de zorgkantoren. Er was de laatste jaren juist toegewerkt naar een systeem dat werd gekenmerkt door dialoog, vaste tarieven en eenduidiger beleid bij alle zorgkantoren, waarbij het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg leidend was. Dát werkte. De gehandicaptensector wil graag doorpraten over beleid dat meer perspectief biedt en  nieuwe inzichten over hoe we de doelen die de zorgkantoren nastreven met hun inkoopbeleid op een andere manier kunnen bereiken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/08/juist-deze-mensen-moeten-aandacht-krijgen-a4011254

https://www.vgn.nl/nieuws/vgn-en-40-zorgaanbieders-starten-kort-geding-tegen-nieuw-zorginkoopbeleid