Nieuws

VGN meldt ‘Den Haag’: wij zijn klaar voor vaccinatie

05 januari 2021

Met een korte brief aan de Tweede Kamer heeft de VGN vandaag benadrukt klaar te zijn om te starten met de vaccinatie en dat de vaccinatiebereidheid onder zorgmedewerkers in de sector hoog is.

vaccinatie

Dit valt op te maken uit een peiling die de VGN in december startte onder (medewerkers van) gehandicaptenzorgaanbieders. In de laatste weken van 2020 reageerden al vijfduizend medewerkers op de uitvraag. Twee derde zegt volmondig ‘ja’ tegen vaccinatie, een kwart heeft nog wat twijfels.

Groot belang

Dit resultaat en de vorderingen die inmiddels zijn gemaakt met de voorbereidingen op vaccinatie. gaven voldoende aanleiding om de politiek vlak voor een plenair debat over de actualiteit rond vaccineren te voeden. Het belang van vaccinatie is groot, staat in de brief. ‘Het is essentieel dat de lijn van de vaccinatiestrategie om de meest kwetsbare mensen te beschermen ongewijzigd blijft’.

Snel starten

De 178.000 zorgmedewerkers in de sector en – in eerste instantie – de 85.000 cliënten die zorg met verblijf ontvangen vormen een kwetsbare groep, staat voorts in de brief te lezen. ‘In onze sector grijpt corona onveranderd hard in. Het is daarom belangrijk snel te kunnen starten met vaccineren van beide groepen. Vaccinatie beschermt hun gezondheid en voorkomt overlijden als gevolg van corona. Het is dan ook van groot belang dat aanpassingen in de vaccinatiestrategie niet ten koste mogen gaan van de bescherming van de meest kwetsbare mensen, zoals mensen met beperkingen’.

Binnenkort publiceren we in detail hoe de sector reageerde op de uitvraag naar vaccinatiebereidheid.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven