Nieuws

Stand van zaken vaccinatie tegen het coronavirus in de gehandicaptenzorg

Leestijd: 3 minuten
vaccinatie

In dit artikel beschrijven we wat we op dit moment, 8 januari, weten over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus in de gehandicaptenzorg.

De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van onder andere goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. En van de vaccinatiebereidheid van mensen.

Begin december is een eerste indeling gemaakt wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op 4 januari gaf minister de Jonge in zijn Kamerbrief een update m.b.t. de vaccinatiestrategie. In deze brief geeft de minister aan de lijn te handhaven om kwetsbare mensen en zorgmedewerkers die met deze mensen werken als eerste te vaccineren. De laatste dagen zijn er echter een aantal aanpassingen in de vaccinatiestrategie. Nieuw is dat  nieuwe leveringen van het BioNTech/Pfizer vaccin worden gereserveerd voor cliënten die in de ouderenzorg of gehandicaptenzorg wonen. Cliënten, waarbij de medische zorg onder verantwoordelijkheid van de huisarts valt, zullen met een ander vaccin, waarschijnlijk Moderna, worden gevaccineerd.

Deze wijziging betekent wel dat de vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg, die ook voorzien was met het BioNTech/Pfizer vaccin, verder naar achteren schuift en het op dit moment onduidelijk is vanaf welk moment de medewerkers in de gehandicaptenzorg daadwerkelijk uitgenodigd kunnen worden voor vaccinatie. De VGN heeft daarom vandaag een brief gestuurd aan minister de Jonge. In de brief wordt de kwetsbaarheid van cliënten in de gehandicaptenzorg en de zorgen over de continuïteit van zorg nog eens benadrukt. En in het verlengde daarvan het belang dat de oorspronkelijke vaccinatiestrategie gehandhaafd blijft. Zie het artikel ‘VGN doet dringend beroep op minister de Jonge: ‘Stop met aanpassen vaccinatiestrategie’. 

Meer informatie over de vaccinatiestrategie?

Meer informatie over de vaccinatiestrategie is te vinden op de website van de Rijksoverheid via de volgende links:

  • Website Rijksoverheid, www.coronavaccinatie.nl
  • Vragen over keuze en volgorde vaccinatie op Rijlksoverheid.nl
  • Kamerbrief  over COVID-19 vaccinatiestrategie van 4 januari
  • Vaccinatiestrategie - Roadmap 4 januari
  • Vaccinatiestrategie - Flowchart 4 januari
  • Kamerbrief over advies OMT en Gezondheidsraad over vaccinatiestrategie COVID-19 van 5 januari

Heeft u vragen aan de VGN dan kunt u die stellen via corona@vgn.nl

Deze pagina is een onderdeel van: