Stand van zaken vaccinatie tegen het coronavirus in de gehandicaptenzorg

In dit artikel beschrijven we wat we op dit moment – 13 januari 2021 - weten over de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus in de gehandicaptenzorg.

vaccinatie

Minister de Jonge geeft in zijn Kamerbrief 'Stand van zaken COVID-19' van 12 januari een nieuw perspectief en tijdpad voor vaccinatie van zowel cliënten, als zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg.

Vaccinatie bewoners verpleeghuizen en van locaties in de gehandicaptenzorg met een instellingsarts

Vanaf 18 januari wordt bij 12 verschillende instellingen in de ouderen- en gehandicaptenzorg met meerdere locaties gestart met het toedienen van de eerste vaccins voor deze kwetsbare groepen. Het gaat om locaties die een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten (AVG) als behandelend arts hebben (dus geen huisarts) en een medisch dossier in de instelling. In de week van 18 januari worden naar verwachting 15.000 bewoners gevaccineerd. Na deze vroegere start komen de bewoners van andere instellingen spoedig aan bod. 

Vaccinatie door huisartsen

De minister wil de vaccins van Moderna die beschikbaar komen met voorrang benutten voor bewoners van instellingen voor wie de huisarts de medische verantwoordelijkheid draagt. Daarmee kan vanaf 25 januari gestart worden in enkele instellingen, omdat de leveringen in het begin nog beperkt zijn.

Vaccinatie van zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg 

Het eerder benutten van de leveringen van BioNTech/Pfizer vaccins voor de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking heeft consequenties voor de wijze waarop een deel van de medewerkers in de langdurige zorg worden gevaccineerd. Het betekent dat de zorgmedewerkers van de gehandicaptenzorg vanaf februari het vaccin van AstraZeneca krijgen aangeboden.

Meer informatie over de vaccinatiestrategie?

Meer informatie over de vaccinatiestrategie is te vinden op de website van de Rijksoverheid via de volgende links:

  • Kamerbrief stand van zaken COVID-19 van 12 januari (vanaf pagina 51)
  • Vaccinatiestrategie – Update Flowchart 12 januari
  • Website Rijksoverheid, www.coronavaccinatie.nl
  • Vragen over keuze en volgorde vaccinatie op Rijksoverheid.nl
  • Advies Gezondheidsraad Moderna-vaccin en vaccinatiestrategie

De daadwerkelijke planning van vaccinatie blijft afhankelijk van onder andere goedkeuring, levering en distributie van de vaccins. En van de vaccinatiebereidheid van mensen. Het stroomschema / Flowchart kan dus nog wijzigen. 

Heeft u vragen aan de VGN dan kunt u die stellen via corona@vgn.nl