Nieuws

VGN pleit voor snelle uitwerking plan van aanpak VN-verdrag

13 oktober 2015

De Tweede Kamer debatteert in de week van 7 december over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In een brief aan de Tweede Kamer laat de VGN weten verheugd te zijn dat de ratificatie van het verdag zijn afronding nadert. We delen de visie van de regering dat de implementatie van dit verdrag vooral een proces van cultuurverandering en vernieuwing is dat zijn beslag moet krijgen in de samenleving. Wel uitten we onze teleurstelling dat het plan van aanpak niet veel meer biedt dan een procesaanpak om te komen tot afspraken in de samenleving. Dat terwijl het verdrag al in 2006 is ondertekend.

De VGN onderschrijft het pleidooi van de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag om het plan van aanpak zo snel mogelijk na ratificatie uit te werken in een levensbrede programma-aanpak waarin ‘mainstreaming’ centraal staat en waarin expliciete doelen, activiteiten en tijdspaden zijn opgenomen.

De gehandicaptenzorg beschikt over zeer gedegen kennis over goede ondersteuning aan mensen met een beperking op alle levensterreinen en wil vanuit die kennis eraan bijdragen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk actief onderdeel kunnen uitmaken van de samenleving. De VGN denkt dat ratificatie van het VN-verdrag hierbij een belangrijke functie als stimulans en toetsingskader kan vervullen.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: