Nieuws

VGN verheugd over ratificatie VN-verdrag voor mensen met een beperking

21 januari 2016

De VGN is blij dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat de Tweede Kamer ook het amendement Otwin van Dijk c.s. heeft aangenomen is van groot belang. Nu wordt in de wet vastgelegd dat het de norm is dat goederen en diensten (zoals gebouwen, stemlokalen, websites en openbaar vervoer) toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Doordat ook het subamendement Van der Staaij c.s. is aangenomen, is deze algemene norm wel afgezwakt. In een nog op te stellen Algemene Maatregel van Bestuur AMvB) moet worden uitgewerkt dat:

  • deze norm niet tot een onevenredige belasting voor een aanbieder van goederen of diensten mag leiden;
  • dat het gaat om ‘geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid’ en
  • het treffen van ‘voorzieningen van eenvoudige aard’.

De norm én de AMvB worden uiterlijk per 1 januari 2017 van kracht.

Voortvarende implementatie
Nederland is één van de laatste landen die dit VN-verdrag, dat al in 2006 tot stand is gekomen, ratificeert. De VGN wil dat na de trage ratificatie de implementatie voortvarender wordt aangepakt. Femke Halsema, voorzitter VGN, in reactie op de ratificatie: ‘Toegankelijkheid en emancipatie zijn voor mensen met een beperking, lichamelijk of verstandelijk, van groot belang. Met het verdrag is er geen argument meer voor publieke en private instellingen om aanpassingen die de toegang waarborgen, uit te stellen. Verleners van gehandicaptenzorg hebben hierin ervaring en willen hierbij graag behulpzaam zijn.’

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: