Nieuws

VGN hecht belang aan amendement over implementatie VN-verdrag

15 januari 2016

Tijdens een debat over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kwam het in de Tweede Kamer op donderdagavond 14 januari tot een botsing van meningen, ook tussen de regeringsfracties. Aanvankelijk zou op dinsdag 19 januari hierover een stemming plaatsvinden, maar deze is uitgesteld naar donderdagmiddag 21 januari. Bij deze stemming wordt een amendement van PvdA-kamerlid Van Dijk meegenomen dat het wetsvoorstel aanscherpt. Dit voorstel gaat een aantal partijen én de staatssecretaris te ver. De VGN toont zich hulpvaardig om een voor alle partijen acceptabele uitwerking van het amendement mogelijk te maken.

De ratificatie van het VN-verdrag is al lang niet meer de kwestie en gaat er komen. Ook over het doel om gelijke toegang tot gebouwen en voorzieningen te realiseren voor iedereen bestaat geen meningsverschil. Maar de uitvoering blijkt de politieke gemoederen nog wel flink bezig te houden.

Van Dijk pleit er voor mensen met een beperking het recht te geven op een gelijke voorziening. Staatssecretaris Van Rijn kiest voor wat hij zelf noemt ‘een praktische benadering’, waarbij alle betrokken partijen – werkgevers, werknemers en ervaringsdeskundigen – zelf met plannen komen voor de uitvoering van het VN-verdrag.

De Kamer bleef afgelopen donderdag verdeeld over het voorstel van Van Dijk. De VVD overweegt door de inbreng van Van Dijk zelfs tegen het wetsvoorstel te gaan stemmen.

De VGN vindt het vooral van groot belang dat het VN-verdrag nu eindelijk wordt geratificeerd, inclusief de terechte eis die van Van Dijk stelt. 'Het amendement van Van Dijk zorgt er voor dat het de norm wordt dat goederen en diensten - denk aan gebouwen, stemlokalen, websites, openbaar vervoer - toegankelijk zijn voor mensen met een beperking', zegt VGN-voorzitter Femke Halsema in een reactie op het debat.

'Dat is van groot belang. Op deze manier is er binnenkort geen argument meer voor publieke en private instellingen om aanpassingen die de toegang waarborgen, uit te stellen. Wij willen dat na de ratificatie ook de implementatie voortvarend wordt aangepakt en zien het voorstel van Van Dijk als een goede aanscherping. In de uitvoering kunnen wij ons steentje bijdragen. Verleners van gehandicaptenzorg hebben veel ervaring met deze kwestie en willen in de uitwerking graag behulpzaam zijn.'

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: